ขึ้นทะเบียนสวนยาง 2565 ไม่มีเอกสารสิทธิ์ กยท.ให้ชาวสวนยื่นถึงวันไหนดูเลย

13 พ.ค. 2565 | 07:22 น.

ขึ้นทะเบียนสวนยาง 2565 ไม่มีเอกสารสิทธิ์ กยท.เปิดถึงวันไหน เอกสารที่ยื่นแบบประกอบด้วยอะไรบ้าง และ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์อะไรบ้าง อ่านรายละเอียดที่นี่มีคำตอบ

ขึ้นทะเบียนสวนยาง 2565 ไม่มีเอกสารสิทธิ์ การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เปิดให้ชาวสวนยางลงทะเบียนได้ ล่าสุด กยท. เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

 

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง

  • เกษตรกรชาวสวนยางทั้งพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์และพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
  • เพื่อรับประโยชน์ต่างๆ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง สวัสดิการกรณีเสียชีวิต การขอกู้ยืมเงิน การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ

 

 

พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องขึ้นทะเบียนใหม่ทุกแปลง

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน

เจ้าของสวนยาง ผู้เช่าสวนยาง ผู้ทำสวนยาง

ㆍ แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (คบก. 1)

ㆍบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

ㆍแบบบันทึกค่าพิกัดแปลงสวนยาง (คบก. 7)

ㆍ เอกสารที่ดินตัวจริงพร้อมสำเนา สำหรับพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์

หรือหนังสือรับรองตนเอง (คบก.6) สำหรับพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ㆍ สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

เจ้าของที่ดิน เฉพาะกรณีผู้เช่าสวนยาง

ㆍ หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน (คบก. 3) เฉพาะกรณีผู้ทำสวนยาง

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน คนกรีดยาง

ㆍ แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง (คบก. 2)

บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน เจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง

ㆍ หนังสือมอบอำนาจเพื่อดำเนินการ (คบก. 4) กรณีเจ้าของสวนยางไม่ได้ไปดำเนินการ

 

 

ขึ้นทะเบียนชาวสวน 2565

 

ขึ้นทะเบียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ได้ที่การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน
  • หรือ สแกน QR Code เพื่อค้นหาเบอร์ติดต่อและที่ตั้งสำนักงาน กยท.

 

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางรายใหม่ และที่ปรับปรุง เพื่อใช้พิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใน 30 มิถุนายน 2565 นี้

 

สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการขึ้นทะเบียนได้ที่ กยท. จังหวัด/กยท.สาขา ในพื้นที่ หรือฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย​ กทม. หรือติดต่อ​สอบถาม โทร. 0-2433-2222 ต่อ 243 ได้ในวันและเวลาราชการ.

 

ที่มา: กยท.