svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

2กลยุทธ์พลิกโฉม"สงขลา"ปั้นแลนด์มาร์คใหม่ท่องเที่ยว-ดันลงทุนนิคมฯจะนะ

30 พฤษภาคม 2565

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ชูขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ด้วย 2 เครื่องยนต์หลัก  สร้างแลนด์มาร์คใหม่ด้านการท่องเที่ยวหาดใหญ่ เชื่อมเมืองมรดกโลกสงขลา  ผลักดันเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ ดึงนักลงทุนเข้าพื้นที่รับเบอร์ซิตี้-เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงนโยบายของหอการค้าจังหวัดสงขลา ว่า ทิศทางการทำงานของหอการค้าจังหวัดสงขลาในสถานการณ์ปัจจุบัน จะต้องขับเคลื่อนด้วยความเร็ว และสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อที่จะผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นเต็มรูปแบบ หลังจากที่เกิดกระแสจากสนธิ ทอล์ค เรื่อง หาดใหญ่ตายแล้วหรือใครฆ่าหาดใหญ่

 

“ตรงนี้เป็นประเด็นที่ทำให้เราตื่น เพราะฉะนั้นการทำงาน การขับเคลื่อนที่จะต้องทำมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ การฟื้นการท่องเที่ยว และการฟื้นการค้าการลงทุน”

นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

2กลยุทธ์พลิกโฉม"สงขลา"ปั้นแลนด์มาร์คใหม่ท่องเที่ยว-ดันลงทุนนิคมฯจะนะ

ในส่วนของเครื่องยนต์การท่องเที่ยว อันที่หนึ่งคือ หาดใหญ่-สงขลา เราขาดแลนด์มาร์ค ขาดจุดขายใหม่ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องผลักดันร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) สงขลา ที่มีโครงการหอชมเมืองและสกายวอล์ค ซึ่งขณะนี้ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากำลังศึกษา และได้มีการเปิดการรับฟังความเห็นจากประชาชนไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

 

“ผมคิดว่าตรงนี้จะต้องเกิด และต้องร่วมกันผลักดันให้เกิด เพื่อเป็นจุดขายใหม่ของเมืองหาดใหญ่ เพื่อดึงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว เพราะทั้งหอชมเมืองและสกายวอล์ค ที่จะเกิดขึ้นบนเขาคอหงส์" 

2กลยุทธ์พลิกโฉม"สงขลา"ปั้นแลนด์มาร์คใหม่ท่องเที่ยว-ดันลงทุนนิคมฯจะนะ

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสอดรับกับการพัฒนาสวนธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีแผนการพัฒนา  รวมถึงส่วนอื่น ๆ ที่พัฒนาเมืองหาดใหญ่ เป็นเรื่องของการท่องเที่ยว ที่ทางหอการค้าจังหวัดสงขลาจะต้องร่วมผลักดัน

 

เนื่องจากหอการค้าฯไม่สามารถทำเองได้ทั้งหมด หอการค้าฯมีภารกิจ 3 ภารกิจ คือ 1.ภารกิจที่ทำได้เอง 2.ภารกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ดำเนินการ และ 3.ภารกิจที่จะต้องผลักดันให้จังหวัด ให้ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

 

ส่วนที่สองก็คือ สงขลาสู่เมืองมรดกโลก วันนี้การขับเคลื่อนเรื่องเมืองเก่าสงขลาก็ไปได้ไกลแล้ว เพราะฉะนั้นสงขลาจะต้องขายความเป็นเมืองเก่า ขายมรดกโลก ขายประวัติศาสตร์ 

 

และจะต้องให้เชื่อมโยงกับเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเมืองหาดใหญ่ขายความเจริญ ขายความทันสมัย ขายเรื่องเทคโนโลยี เพื่อจะพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้   ไมซ์ซิตี้  เพื่อเชื่อมโยงกัน 

 

รวมไปถึงเส้นทางหลวงปู่ทวด หรือที่มีการคุยกับในกลุ่มจังหวัดก็คือ เส้นทางศรัทธา ตรงนี้ก็ต้องรีบขับเคลื่อน เพราะว่าความศรัทธาที่บุคคลมีต่อหลวงปู่ทวดเยอะมาก ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพียงแต่เรามาสร้างเรื่องราว และกำหนดทิศทาง ซึ่งตรงนี้จะช่วยด้านการท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่ง และเส้นทางทะเลสาบสงขลา ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดพัทลุง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

ส่วนมิติเครื่องยนต์การค้าการลงทุนก็คือ การผลักดันโครงการเดิมที่มีอยู่ อาทิเช่น โครงการรับเบอร์ซิตี้ จะทำอย่างไรให้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น และเพิ่มมูลค่าสินค้า หรือการยกระดับของยางพาราให้มูลค่าที่สูง เรื่องต่อมาก็คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งได้มีการดำเนินการไปค่อนข้างเยอะแล้ว พร้อมที่จะดำเนินการ แต่ปัญหาในขณะนี้คือ การเชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  จะต้องผลักดันต่อไป

 

เรื่องที่สามก็คือ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ  ซึ่งขณะนี้ครม.อนุมัติแล้ว กำลังประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)  ซึ่งทางหอการค้าเห็นด้วยกับการทำ SEA เพื่อให้การศึกษาที่รอบด้านและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

 

“ที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่า กระบวนการในการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยังเป็นที่สงสัยคลางแคลงใจในความโปร่งใส ฉะนั้นการทำ SEA จะทำให้เป็นการเริ่มต้นที่ดี และอะไรที่ทำได้ อะไรที่ทำไม่ได้ ทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ”

 

หลังจากการศึกษา SEA ผ่าน ทางหอการค้าจังหวัดสงขลาจะร่วมผลักดัน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้าน พื้นที่ดินที่จะมีการลงทุน 18,000 กว่าไร่ และกำลังจะซื้อเพิ่มอีกประมาณ 7,000 ไร่ เพราะฉะนั้นการลงทุนตรงนี้จะครอบคลุมทุกมิติ   

 

บางคนไม่เข้าใจไปคัดค้าน เพราะเข้าใจว่าเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งความจริงไม่ใช่ ตรงนั้นเขาเอาออกไปแล้ว มันจะเป็นเรื่องของการสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 เรื่องของโลจิสติกส์ ที่จะเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปทั้งหนักและเบาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยทั้งด้านการเกษตร ด้านพืช สัตว์ ด้านอะไรต่าง ๆ อีกมากมาย จึงจะต้องรีบ รวมถึงโรงไฟฟ้าที่จะรองรับการพัฒนาการลงทุนที่เกิดขึ้น

 

“ถ้าเราขับเคลื่อนเรื่องที่เราพูดถึงไม่กี่เรื่อ งก็จะทำให้จังหวัดสงขลาเปลี่ยน หาดใหญ่เปลี่ยน นี่คือทิศทางของหอการค้าจังหวัดสงขลาที่วางไว้”  ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา  กล่าว