svasdssvasds

ไฮไลต์ "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2565" กรมการข้าว จัดเต็มเทคโนโลยีเกษตร

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 พ.ค. 2565 เวลา 10:11 น. 1.3k

เปิดไฮไลต์ "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2565" 4-6มิ.ย.นี้ กรมข้าว บูรณาการหน่วยงาน ขนองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ด้านข้าว มาเสิร์ฟ ในงาน

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวกำลังจะมีการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว

โดยภายในงานจะมีการนำนิทรรศการด้านข้าวต่าง ๆ มากมาย มาจัดแสดง อาทินิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านข้าวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในหลวงรัชกาลที่10 นิทรรศการงานวิชาการและงานวิจัยด้านข้าวพันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจ

รวมไปถึงนิทรรศการด้านนวัตกรรม อาทิ Application “ตัดสินใจ” ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชาวนาในการวางแผนก่อนเพาะปลูกข้าว รวมถึงช่วยคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งในส่วนของนิทรรศการที่ชูด้านความยั่งยืน จะมีเรื่องที่หน้าสนใจมาถ่ายทอดให้กับชาวนาและผู้เข้าชมงาน

 

อาทิ การใช้สารชีวมวลแทนปุ๋ยเคมี ที่ในปัจจุบันราคาปุ๋ยเคมีค่อนข้างสูง ดังนั้นสิ่งนี้จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนให้กับชาวนา และนอกจากนั้นยังมีการนำเทคโนโลยีการผลิตข้าวรวมไปถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ ที่จะนำมาจัดแสดงและสาธิตองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจนำกลับไปปรับใช้ในการปฏิบัติจริงได้

 

ในการนี้ ภายในงานยังได้หน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าวและหน่วยงานนอกภาคมาร่วมจัดนิทรรศการ  กว่า 40 หน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นำหุ่นยนต์ตัดใบข้าวทำสาว เพื่อลดผลกระทบจากวัชพืช ฉีดพ่นยา และให้ปุ๋ย บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด ที่จะมาแนะนำการผลิตข้าวอินทรีย์วิถีใหม่ กรมการค้าภายใน ที่จะมาให้คำปรึกษาในด้านการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ชาวนา

 

และยังมีบริษัทในเครือเอกชน อาทิ บริษัท ยันมาร์ เอสพี จำกัด บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และอีกหลายหน่วยงานที่มานำเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ มาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย

ไฮไลต์ "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2565" กรมการข้าว จัดเต็มเทคโนโลยีเกษตร

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่าในวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2565 ภายในงานจะมีการออกบูธร้านค้ารวมไปถึงการสาธิตต่าง ๆ มากมายที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิตการปลูกข้าวในนิทรรศการแปลงนาจำลอง การฝึกอาชีพการอบรมขายสินค้าออนไลน์ ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม และที่สำคัญยังมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า - ราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน เป็นต้น 

ไฮไลต์ "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2565" กรมการข้าว จัดเต็มเทคโนโลยีเกษตร

สำหรับการจัดงานงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 นอกเหนือจากการจัดงานในส่วนกลางแล้ว ยังมีการจัดงานในส่วนของภูมิภาค โดยในปีนี้จัดขึ้นทั้งหมด 3 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดเชียงราย

 

โดยการจัดงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 การจัดงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2665  และการจัดงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565

ไฮไลต์ "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2565" กรมการข้าว จัดเต็มเทคโนโลยีเกษตร

โดยการจัดงานทั้ง 3 แห่งนั้น จะขนขบวนนิทรรศการที่น่าสนใจด้านข้าว เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และที่สำคัญจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศ กิจกรรมภายในงานให้ทุกท่านได้รับชม ผ่าน Facebook Fanpage Rice news Channel อีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง