svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“สมาคมปลูกกัญชาฯ” วอนรัฐปลดล็อกกฎหมายทำเมล็ดพันธุ์กัญชา รุกอุตสาหกรรม

22 เมษายน 2565

“สมาคมปลูกกัญชาฯ” แนะภาครัฐปลดล็อกการทำเมล็ดพันธุ์กัญชา ลุยอุตสาหกรรมในอนาคต เชื่อเปิดโอกาสนักปลูก-พัฒนากัญชาเพิ่มขึ้น วอนห้ามเบรกผู้ผลิตใช้กัญชา หวั่นผิดหลักการ

นายอร่าม  ลิ้มสกุล ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย เปิดเผยในงานสัมมนา CANNABIS WEALTH “สูตร (ลับ) ฉบับรวยด้วย…กัญชา” หัวข้อ “ส่องโอกาส “กัญชา-กัญชง ไทยบนเวทีโลก” ว่า สำหรับกัญชามีสายพันธุ์ไทยค่อนข้างเยอะตามท้องถิ่น จากที่เคยสำรวจและเก็บเมล็ดพันธุ์มามีถึง 50 สายพันธุ์  ที่ผ่านมาตั้งแต่ในช่วงวัยรุ่นมีโอกาสได้เที่ยวต่างประเทศได้เริ่มใช้กัญชาในการสันทนาการ โดยครั้งนี้เราจะพูดในฐานะผู้ใช้กัญชาและผู้ผลิต ซึ่งเป็นฟันเฟืองในภาคอุตสาหกรรมถ้าไม่มีนักปลูกที่ดี สายพันธุ์ที่ดี คงไม่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี 

ขณะเดียวกันเมื่อ 30 ปีก่อน ในช่วงที่เดินทางต่างประเทศ พบว่ามีกัญชาหลายสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่เป็นกัญชาที่มีส่อนประกอบมาจากไทย  เมื่อกลับมาถึงไทยพบว่ามีการใช้กัญชา แต่ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากมีสารเคมีค่อนข้างเยอะ ทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้เริ่มปลูกกัญชาตั้งแต่นั้นมา โดยพยายามเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชาทั่วประเทศเพื่อผลิตใช้ระยะเวลา 10 กว่าปี และนำแจกแก่คนไทยในประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ คือ สายพันธุ์เคดี (Kodam) ซึ่งเป็นสายพันธุ์แรกที่ชาวต่างชาตินำไปใช้ในต่างประเทศ 

“สมาคมปลูกกัญชาฯ” วอนรัฐปลดล็อกกฎหมายทำเมล็ดพันธุ์กัญชา รุกอุตสาหกรรม

“เราอยากเก็บสายพันธุ์ไว้ให้ประเทศชาติ ทำเพื่อคนไทยจริงๆไม่เคยคิดค่าใช้จ่าย ตามปกติแล้วสายพันธุ์กัญชาตามท้องถิ่นจะมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในที่แห่งนั้นและกลายเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นในระยะเวลา 4-5 ปี เราอยากฝากให้ทางรัฐบาลปลดล็อกการทำเมล็ดพันธุ์กัญชาง่ายขึ้น เพราะเรามีผู้ผลิตเยอะมากและมีนักปลูกเยอะมาก ซึ่งเป็นลูกหลานของเรา เพราะเขามีประสบการณ์ในการปลูก อย่าห้ามนักปลูกใช้กัญชา เพราะมันผิดหลักการ ควรออกกฎหมายให้เอื้อกับนักปลูกกัญชาบ้าง เพราะนักปลูกคือฟันเฟืองที่สำคัญของอุตสาหกรรมกัญชา เชื่อว่าจะมีนักปลูกและนักพัฒนากัญชาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เราก่อตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่ประเทศไทย เพราะต้องการให้คนที่ปลูกแบบผิดกฎหมายหันมาปลูกแบบถูกกฎหมายมากขึ้น เพื่อกระจายความรู้ในกลุ่มวิสาหกิจด้วย”

“สมาคมปลูกกัญชาฯ” วอนรัฐปลดล็อกกฎหมายทำเมล็ดพันธุ์กัญชา รุกอุตสาหกรรม