svasdssvasds

เช็คมาตรการเยียวยา ลดค่าครองชีพ เดือนเมษายน 2565 ได้อะไรบ้าง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 มี.ค. 2565 เวลา 22:04 น. 1.4k

เช็คมาตรการเยียวยา และลดค่าครองชีพของรัฐบาล หลังจากเคาะมาตรการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบแนวทางการช่วยเหลือเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2565 มีอะไรออกมา และใครได้อะไรบ้าง สรุปให้ที่นี่

หลังจากที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยา ลดค่าครองชีพ ไปเป็นที่เรียบร้อย 10 มาตรการ ครอบคลุมการช่วยเหลือคนกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มครัวเรือนทั่วไป กลุ่มนายจ้างและผู้ประกันตน กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มขนส่งและโดยสารสาธารณะ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

 

จากการตรวจสอบพบว่า มีบางมาตรการที่เริ่มต้นดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป มีด้วยกันดังต่อไปนี้

 

1.ทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) 

 • เดือนละ 15 บาทต่อถัง 
 • ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 2565 
 • ราคาก๊าซหุงต้มเดือนเมษายน 2565 ถังละ 333 บาท เดือนพฤษภาคม 2565 ถังละ 348 บาท และเดือนมิถุนายน 2565 ถังละ 363 บาท 
 • กรอบวงเงินเบื้องต้น 6,380 ล้านบาท 
 • ดำเนินการโดย กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

 

2.ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV 

 • ตรึงราคาไว้ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม 
 • ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 2565 
 • กรอบวงเงินเบื้องต้น 1,590 ล้านบาท 
 • ดำเนินการโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

3.ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

 • ตรึงราคา 30 บาทต่อลิตร 
 • ระยะเวลาถึงสิ้นเดือนเมษายน 2565 
 • หลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งนึง ตั้งแต่พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 โดยอัตราชดเชยประมาณ 8 บาทต่อลิตร 
 • กรอบวงเงินเบื้องต้น 33,140 ล้านบาท 
 • ดำเนินการโดย กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกรมสรรพสามิต

 

4.แท๊กซี่มิเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการลมหายใจเดียวกัน 

 • จำนวน 17,460 คน 
 • สามารถซื้อก๊าซ NGV ได้ในราคาพิเศษ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม 
 • วงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน 
 • ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 2565 
 • กรอบวงเงินเบื้องต้น 171 ล้านบาท 
 • ดำเนินการโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

5.เพิ่มส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มให้กลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 • จำนวน 3.6 ล้านคน
 • เพิ่มเงินเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน จากเดิม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน 
 • ระยะเวลาตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 2565 
 • กรอบวงเงินเบื้องต้น 200 ล้านบาท 
 • ใช้งบประมาณปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

6.ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 • จำนวน 5,500 คน 
 • ได้รับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ 100 บาท 
 • ระยะเวลาเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 2565 
 • กรอบวงเงินเบื้องต้น 1.65 ล้านบาท 
 • ดำเนินการโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

7.ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 

 • จำนวน 10.7 ล้านคน 
 • จาก 70 – 300 บาท ลดลงเหลือ 42 – 180 บาทต่อเดือน 
 • ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565

 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่ครม. มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปพิจารณา เช่น การยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเกรดพรีเมี่ยม ตั้งแต่เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้เนื่องจากเป็นน้ำมันที่ใช้กับกลุ่มรถยนต์ของผู้ที่มีกำลังซื้อสูง เพื่อลดภาระการสนับสนุนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

 

เช่นเดียวกับการดูแลกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรโดยการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพงและปุ๋ยขาด รวมถึงปัญหาอาหารสัตว์ 

 

รวมทั้งการสนับสนุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานของประเทศ โดยพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนน้ำมันฯ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงินที่จะให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่กองทุนน้ำมันฯ 

 

รวมไปถึงการดูแลกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาลดอัตราหรืองดจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการต่ออายุทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะในปี 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด