“พาณิชย์”ขนสินค้า GI  “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า”บุกห้างกลางกรุง

28 มี.ค. 2565 | 07:33 น.

“พาณิชย์”ขนสินค้า GI “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า”บุกห้างกลางกรุง  ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคแล้ววันนี้ที่  “จริงใจ Farmers’ Market”

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยว่า กรมฯ มีนโยบายส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ล่าสุดกรมฯ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญ

ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตสินค้า GI มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นมะม่วงพันธุ์เขียวนวลหรือพันธุ์น้ำดอกไม้พระประแดง หนึ่งในสายพันธุ์ที่หวานหอมที่สุดในประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่มากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

“พาณิชย์”ขนสินค้า GI   “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า”บุกห้างกลางกรุง

โดยกรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับ จริงใจ Farmers’ Market”,ท็อปส์ มาร์เก็ต และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดเตรียมช่องทางการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพจากชุมชนผู้ผลิตโดยตรง

“พาณิชย์”ขนสินค้า GI   “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า”บุกห้างกลางกรุง

ด้านนายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายปฏิบัติการจัดหาแหล่งและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตกรชุมชนในท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ด้วยนโยบายของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบสังคมด้วยการสนับสนุนและพัฒนาชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน จึงมีความตั้งใจเปิดพื้นที่ตลาดค้าปลีกรูปแบบใหม่ จริงใจ Farmers’ Market เพื่อให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตร สินค้าคุณภาพจากท้องถิ่นมาจำหน่ายสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน เพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

“พาณิชย์”ขนสินค้า GI   “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า”บุกห้างกลางกรุง

โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นตลาดใหญ่ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางจำหน่ายที่มีศักยภาพสามารถช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตได้จำนวนมาก สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อผลักดันและคัดสรรสินค้า GI ที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพ มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้าที่เพาะปลูกในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าซึ่งเป็น The best urban oasis of asia จากสวนผลไม้ที่มีทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อยไหลเวียน ทำให้มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า มีรสชาติหอม หวานละมุน ทำให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าทางเกษตรจากแหล่งเพาะปลูกชั้นเลิศในฤดูกาลที่ดีที่สุด

“พาณิชย์”ขนสินค้า GI   “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า”บุกห้างกลางกรุง

“กรมชวนผู้บริโภคที่ชื่นชอบมะม่วงน้ำดอกไม้ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ GI มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่จริงใจ Farmers’ Market ชั้น 1 โซนฮักไทย เซ็นทรัลเวิลด์ และชั้นบี1 ด้านหน้าเซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์ เซ็นทรัลบางนา, ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขา เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลลาดพร้าว และเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ และร่วมสนับสนุนสินค้า GI รายการอื่นๆ ได้ที่ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และแฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศ”

“พาณิชย์”ขนสินค้า GI   “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า”บุกห้างกลางกรุง