บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน 65 “บัตรคนจน” เงินโอนเข้าวันไหนเช็คเลย

28 มี.ค. 2565 | 06:09 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน 65 “บัตรคนจน” กรมบัญชี โอนเงินเข้าให้ผู้ถือบัตรจำนวน 14.45 ล้านราย ได้เงินกี่บาทเป็นค่าอะไรบ้างเช็คเลย

เกาะติดโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ประจำเดือนเมษายน 65 กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 14.54 ล้านราย สำหรับไทม์ไลน์โอนเงินมีดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2565

 • เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท
 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสาร 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และ ปริมณฑล)

 • รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และ สายสีม่วง
 • รถไฟฟ้า BTS
 • รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
 • รถดโดยสาร ขสมก

หมายเหตุ: ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 18 เมษายน 2565

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน 65

วันที่ 22 เมษายน 2565

 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 
 • เบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนก.พ.-เม.ย.) สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ได้อีกด้วย
 • ถอนและกดเป็นเงินสดได้ สะสมในเดือนถัดไปได้.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง