ค่าแก๊สหุงต้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เพิ่มเป็น 100 บาท โอนวันไหนดูที่นี่

23 มี.ค. 2565 | 22:05 น.

ค่าแก๊สหุงต้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้เพิ่มเดือนละ 100 บาท หลัง ครม. มีมติเยียวยาลดค่าครองชีพเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ค่าแก๊สหุงต้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หลังจากเมื่อวานนี้ (22 มี.ค.) คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติลดค่าครองชีพ 10 มาตรการให้กับประชาชน โดยหนึ่งในนั้นมีลดค่าแก๊สหุงต้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

ล่าสุด นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ ปตท. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไปอีก 3 เดือน  

ค่าแก๊สหุงต้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่มลดวันไหน

 • วันที่ 1 เมษายน
 • ถึง 30 มิถุนายน 2565

ปตท.หนุนค่าแก๊สหุงต้ม 15.6 ล้านบาท

 • โดย ปตท. ได้สนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา เป็นงบประมาณรวมกว่า 15.6 ล้านบาท

 

 

ค่าแก๊สบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

 

รายละเอียดค่าแก๊สหุงต้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีดังนี้

 • เพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน
 •  โดยเพิ่มเงินจากเดิม 45 บาท เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
 • สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • จำนวนประมาณ 5,500 คน

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าแก๊ส 2565 เริ่มวันไหน

 • เริ่มวันแรก 1 เม.ย.-1 มิ.ย.2565

 

สำหรับไทม์ไลน์โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน 2565 มีดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2565

 • เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท
 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท (เพิ่มเป็น 100 บาท ตามมติ ครม.) เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสาร 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และ ปริมณฑล)

 • รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และ สายสีม่วง
 • รถไฟฟ้า BTS
 • รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
 • รถดโดยสาร ขสมก

หมายเหตุ: ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 

วันที่ 18  เมษายน 2565

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

 วันที่ 22 เมษายน 2565

กรมบัญชีกลาง โอนเงินประจำเดือนรอบสุดท้าย (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท 

 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 
 • เบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนก.พ.-เม.ย.) สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ได้อีกด้วย
 • สามารถถอนและกดเป็นเงินสดได้ สะสมในเดือนถัดไปได้.

 

 

 ที่มา: ปตท.,กรมบัญชีกลาง