บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าแก๊สใช้ยังไง หลัง รัฐบาลเติมเงินเพิ่มเป็น 100 ดูเลย

24 มี.ค. 2565 | 11:00 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าแก๊สใช้ยังไง หลัง รัฐบาลเพิ่มให้ผู้ถือบัตร และ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เดือนละ 100 บาท ดูรายละเอียดที่นี่

จากกรณีที่รัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน โดยรัฐบาลออกมาตรการลดค่าครองชีพด้วยกัน 10 มาตรการ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีมาตรการลดค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

สำหรับมาตรการลดค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 3.6 ล้านคน

มาตรการ เพิ่มส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มอีก 55 บาท/3 เดือนรวมเป็น 100บาท/3 เดือน

 • ระยะเวลา 3 เดือน
 • วงเงินที่คาดว่าจะต้องใช้ 200 ล้านบาท
 • แหล่งงบประมาณ งบกลางสำนักงบประมาณ

 

วิธีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าแก๊ส ใช้ยังไง

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร EDC)
 • ใช้สิทธิในบัตรสวัสดิการ 1 คน  1 บัตร จากเดิม 45 บาทเพิ่มอีก 55 บาท รวมทั้งสิ้น 100 บาท

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าแก๊ส

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประมาณการผู้ใช้ 5,500 คน/เดือน หรือ 16,500 คน)

มาตารการ

 • ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท
 • ระยะเวลา 3 เดือน
 • วงเงินที่คาดว่าจะต้องใช้ จำนวน 120 ล้านบาท
 • แหล่งงบประมาณ งบกลางสำนักงบประมาณ