svasdssvasds

ค้าน ยกเลิกมาตรการ ข้าวโพด 3 : 1 ข้าวสาลี

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 มี.ค. 2565 เวลา 7:47 น. 531

ชาวนา ผนึก โรงสี ป้องอุตสาหกรรม ผวาข้าวสาลี ธัญพืชนอก ทะลัก หลัง สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ อ้างวิกฤติสงคราม ยูเครน รัสเซีย ยกเลิกข้าวโพด3 : 1 ข้าวสาลี ห่วงรัฐไม่มีเงินจ่ายประกันรายได้เกษตรกร อุปนายกโรงสี กังขา ข้าวสาลี แพงกว่าข้าว 5% มากกว่า 15-16 บาท/กก. ทำไมไม่ใช้ของในประเทศ

ปราโมทย์ เจริญศิลป์

 

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  ทราบข่าวว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังจะดำเนินประชุมพิจารณา การยกเลิกมาตรการนำเข้าข้าวสาลี, กากถั่วเหลือง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบ WTO, AFTA ยกลิกโคตา ภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อเอื้อประ โยชน์ให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ในประเทศสามารถนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดจำนวน เวลา และยกเว้นภาษีให้อีกด้วยนั้น  

 

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย มีความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้ ข้าวก็เป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะปลายข้าว รำข้าว และข้าวเปลือก หากมีความต้องการใช้ในปริมาณที่มาก ย่อมเป็นผลดีต่อชาวนาที่เพาะปลูกข้าว และที่สำคัญชาวนาที่ประสพปัญหาภัยแล้งก็หันมาปลูกข้าวโพดเป็นพืชหลังนา เพราะใช้นำ้น้อย และขณะนี้ก็กำลังจะเริ่มเก็บเกี่ยว

 

สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในปริมาณที่มาก หรือการไม่มีกรอบเงื่อนไขควบคุมในการนำเข้าที่ดีพอ จะส่งผลให้เกิดการลดการใช้ หรือใช้เพียงเท่าที่จำเป็น หรืออาจจะมีการกดราคาซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกของชาวนา และชาวนาที่เพาะปลูกข้าวโพดหลังนา หากมีการนำเข้ามาในปริมาณที่มาก และไม่มีการควบคุมดูแลที่ดี ก็จะนำไปสู่ปัญหาในด้านราคาวัตถุดิบภายในประเทศ

 

นายปราโมทย์ กล่าวว่า  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จึงไม่เห็นด้วยกับการที่ภาครัฐจะผ่อนปรน หรือยกเลิกมาตรการเงื่อนไข เช่น  การใช้วัตถุดิบในประเทศไทยข้าวโพด 3 ส่วนต่อการนำเข้า 1 ส่วน  ในกรณีนำเข้าข้าวสาลี ภาครัฐควรส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้มากขึ้น น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

 

ส่วนเรื่องการกักตุนสินค้าข้าวโพด  เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ควรเป็นไปตามสภาวะกลไกตลาด ภาครัฐควรตรวจสอบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะด้านของผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อที่จะได้ทราบสภาวะที่แท้จริงของโครงสร้าง  ว่าผู้ซื้อขาดสต๊อกมีความต้องการ และผู้ขายกักตุนจริงหรือไม่  และที่สำคัญปัจจุบันเราก็ยังให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศพม่า เท่าที่ทราบในขณะนี้ก็มีการนำเข้ามา ทางด้าน ชายแดน เช่นอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

บรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล

 

เช่นเดียวกับ นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย  กล่าวว่า  ในส่วนของสมาคมโรงสีข้าวตอบโต้มาตรการสินค้าเกษตร ที่ภาครัฐมีแนวความคิดยกเลิกมาตรการที่จะนำมาปกป้องเกษตรกรไทยตามคำร้องขอจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (กลุ่มทุนรายใหญ่) นั้น   วันนี้เราจะแก้ไขอะไรข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาเล่ อาหารสัตว์ ประเทศไทยก็ราคาต่ำกว่าทั้งโลกโดยเฉพาะข้าวสาลีจากยูเครนราคาขึ้นคิดเป็นเงิน 1 กิโลกรัมก็ตกมากกว่า 15 - 16 บาท แพงกว่าข้าว 5% เมืองไทยคนกินในราคา 13 บาท แต่เราจะมาแก้ปัญหากันตอนนี้คงทำไม่ได้ เพราะสินค้าเกษตรทั่วโลกราคาขึ้นหมด

 

 

ในอดีตในปี 2558-2559 เรานำเข้าข้าวสาลีทะลุเพดาน 4.5 ล้านตันต่อปี มากเป็นประวัติศาสตร์ผลจากการนำเข้าครั้งมโหฬารหลังจากภาษีเหลือ 0% แต่พอเปิดฟรีภาษีข้าวสาลีที่นำเข้าก็ทุบพืชเกษตรไทยตั้งแต่ข้าวข้าวโพด มันสำปะหลัง ปลายข้าว และรำเพราะเมืองไทยเป็นประเทศพืชออแกนิค การนำสินค้าที่ไม่ใช่พืชออแกนิคเข้ามาในประเทศไทยก็จะเกิดปัญหาของการทุ่มตลาดโดยเฉพาะเรื่องภาษีที่อยู่นอกกรอบ fta เราไม่มีการตั้งไว้ เพราะเราปลดภาษีข้าวสาลี 27% ทิ้งไปนานมาก

 

“ จำได้ว่าช่วงนั้นทั้งข้าวโพด รำข้าว และปลายข้าว ราคาดิ่งเหวนรกวันนี้มาตรการที่อดีตอธิบดี กรมการค้าภายใน คนเก่งได้ดำเนินการร่วมกันผลักดันจนได้สูตรที่เหมาะสมใครจะซื้อข้าวสาลีข้าว 1 ส่วนจะต้องซื้อข้าวโพดจากประเทศไทย 3 ส่วน แม้เราจะเปลี่ยนแปลงในวันนี้คนที่จะแก้ปัญหาใน 4-5 เดือน ก็เป็นไปไม่ได้เพราะวิกฤตทั้งโลกเกิดจากรัสเซียถล่มยูเครนผลิตผลของต่างประเทศแพงกว่าไทยเกือบหมด”

 

นายบรรจง กล่าวว่า  แต่ประเทศไทยก็ยังมีข้าวที่ติดลบการส่งออกในช่วง 2-3 ปีนี้ถึงปีละ 4 ล้านตัน/ปี ข้าวสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ราคาข้าวถูกกว่าราคาข้าวโพด เพราะเราผลิตได้เองแต่เราก็ส่งออกไปไม่ได้ตามเป้า กระทรวงพาณิชย์หาตลาดในการส่งออกที่จะหาตลาดวันนี้ไม่ได้ ความโชคดีของเกษตรกรชาวนาหลังจากที่ต้นปีราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ราคา 7,500 บาท รัฐบาลต้องชดเชยราคาข้าวเปลือกข้าวเจ้าสูงถึงตันละ 2,500 บาทในช่วง 2 สัปดาห์นี้

 

 

ราคาข้าวสาร ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ

 

ตั้งแต่มีการเกิดสงครามราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% กลับมาขึ้นสูงถึง 8,500 บาทเศษ หรือเกษตรกรข้าวนาปรังที่ไม่มีโครงการประกันรายได้หรือไม่มีใครมาจ่ายชดเชยได้แล้วได้รับส่วนบุญจากรำ ปลายข้าวหัก ราคาขึ้นจึงทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นรัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินชาวนาก็แฮปปี้มีประโยชน์กับราคาข้าวที่สูงขึ้นไป ผลจากอาหารสัตว์ส่วนหนึ่งก็นำไปใช้ได้ และราคาก็ยังไม่แพงสิ่งนี้ต่างหากล่ะเป็นสิ่งที่ถูกสมดุลให้กับพืชเกษตรกรการรักษาไว้ซึ่งอาชีพเกษตรกรชาวนา และชาวไร่

 

"วันนี้การยื่นข้อเสนอยกเลิกการนำเข้าข้าโพด  3 ต่อ 1 ข้าวสาลี ในระยะยาวถึงฤดูเก็บเกี่ยวรัฐอาจจะไม่มีงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง เพราะปีที่ผ่านมาเราตั้งงบจ่ายเรื่องข้าวเปลือกไปเกือบ 1.8 แสนล้าน เรื่องข้าวโพดน้อยมากหรือแทบไม่ต้องจ่ายมันสำปะหลังก็ไม่มาก แต่ถ้าเรานำเข้าข้าวสาลีโดยไม่จำกัดในปีหน้าก็จะทำลายระบบเกษตรจะไปเอาเงินตรงไหนมาจ่ายประกันรายได้"

 

โรงสี

 

สมาคมโรงสี อยากจะสะท้อนผ่านสื่อว่า รัฐควรต้องคิดให้เข้าใจบทบาทในการจัดสมดุลสินค้าส่งออกนำเข้าในแต่ละหน่วยงานแต่ละสมาคมที่ผลิต ถ้าผลเก็บเกี่ยวเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ตกต่ำจนชาวไร่ชาวนากลับไปทำไร่ให้เขาได้มีโอกาส วันนี้นายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้โดยละเอียดเหตุของความเดือดร้อนข้าวโพดข้าวเปลือกมันสำปะหลังในช่วงที่หมดฤดูกาล เริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวจะเกิดปัญหาหนัก

 

โดยเฉพาะข้าวนาปรังที่ชาวนาควรจะได้บุญ เพราะรำปลายข้าวราคาสูงขึ้นก็จะขาดหาย และเป็นการซ้ำเติมข้าวนาปรังข้าวนาปรังนั้นรัฐบาลไม่ได้ชดเชยประกันรายได้รัฐควรให้โอกาสอาจพิจารณาให้ดี อย่างไรก็ตามสมาคมโรงสีข้าวพร้อมที่จะเข้าประชุมเสนอความคิดที่เหมาะสมในปัญหาใหญ่ของประเทศการชะลอการนำเข้ามีมาตรการภาษี และข้อกำหนด 3 : 1 ในข้าวสาลี ถ้าแก้ไขแล้วไปไม่ถูกต้องสงครามยูเครนสงบรัฐจะไม่เหลืออะไรในการป้องกันเลย

 

อย่างไรก็ดี ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 15 มีนาคม 2565 ) จะมีประชุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กระทรวงพาณิชย์ หาแนวทางการดำเนินงานเรื่องปุ๋ย อาหารสัตว์ และผลไม้ ในประเด็นราคา และการนำเข้า/ส่งออก

 

ระเบียบวาระการประชุม

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง