svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ ตรวจเข้มร้านค้า หวั่นกักตุน วัตถุดิบอาหารสัตว์- ปุ๋ย

14 มีนาคม 2565

ด่วนที่สุด บิ๊ก มท.1 สนองคำสั่ง "นายกรัฐมนตรี" ผนึกทำงานร่วม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วไทย ตรวจเข้มร้านค้า หวั่นกักตุน วัตถุดิบอาหารสัตว์- ปุ๋ยเคมี สั่งรายงานให้ทราบทุกวันศุกร์ ลั่น หากพบให้ดำเนินคดีทันที

วันที่ 14 มีนาคม 2565 แหล่งข่าวกระทรวงมหาดไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  ด้วยปัจจุบันปรากฎสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์และปุยขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรเป็นอย่างมาก นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ไขปัญหาและควบคุมมิให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคา ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยเคร่งครัด

 

 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

 

  • 1 สั่งการให้นายอำเภอประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เกษตรอำเภอ พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยของผู้ประกอบการรับซื้อ - ขายวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ย โดยให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันศุกร์
  •  

สั่งผู้ว่าฯ ส่งรายงานให้ทุกวันศุกร์

 

  • 2. หากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยเคร่งครัดจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้  ลงนาม โดย นายขยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษารายการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  •  

 

แนบคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย