svasdssvasds

ส่องราคา มะม่วง-มะขามเปียกวันนี้ หลัง“พาณิชย์”แนะนำกินแทนมะนาวแพง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 มี.ค. 2565 เวลา 9:50 น. 4.9k

ส่องราคา มะม่วง-มะขามเปียกวันนี้   หลัง“พาณิชย์”แนะนำกินแทนมะนาวแพง   พบราคายังไม่สูงมากยังพอหาซื้อมาทดแทนมะนาวแพงได้

 หลังจากที่ราคามะนาวแพงหูฉี่ เฉลี่ยลูกละ5-8บาท นั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ก็ออกมาบอกผู้บริโภคว่า ให้หาวัตถุดิบที่มีรสเปรี้ยวมารับประทานแทนมะนาวไปก่อน ช่วงที่มะนาวมีราคาแพง โดยเฉพาะมะขามเปียกกับมะม่วง วันนี้ “ฐานเศรษฐกิจ”ได้สำรวจราคาของมะขามเปียกและราคามะม่วงดิบ พบว่า ราคามะขามเปียกและมะม่วง มีบางรายการที่ปรับขึ้นและปรับราคาลง  โดยที่ตลาดไทพบว่า

ส่องราคา มะม่วง-มะขามเปียกวันนี้ หลัง“พาณิชย์”แนะนำกินแทนมะนาวแพง

 • มะขามเปียกมีเม็ด ราคา 40-50บาทต่อกก.
 • มะขามเปียกแกะเม็ด(มีก้าน)  ราคา 40-45บาทต่อกก.
 • มะขามเปียกแกะเม็ด (ไม่มีก้าน) ราคา 40-60บาทต่อกก.

ส่องราคา มะม่วง-มะขามเปียกวันนี้ หลัง“พาณิชย์”แนะนำกินแทนมะนาวแพง

 

 

ส่วนราคามะม่วงดิบที่จะนำมาแทนมะนาวแพงนั้น มีราคาที่แตกต่างกันตามสายพันธุ์ เช่น

 • มะม่วงน้ำดอกไม้  เบอร์เล็ก  ราคา10บาทต่อกก.
 • มะม่วงน้ำดอกไม้  เบอร์กลาง ราคา20บาทต่อกก.
 • มะม่วงน้ำดอกไม้  เบอร์ใหญ่  ราคา30บาทต่อกก.
 • มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน  เบอร์เล็ก  ราคา4บาทต่อกก. ราคาลดลง20%
 • มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน  เบอร์กลาง ราคา6บาทต่อกก. ราคาลดลง25%
 • มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน  เบอร์ใหญ่  ราคา10บาทต่อกก.

ส่องราคา มะม่วง-มะขามเปียกวันนี้ หลัง“พาณิชย์”แนะนำกินแทนมะนาวแพง

 • มะม่วงมันเดือนเก้า ขนาดเล็ก ราคา3บาทต่อกก.
 • มะม่วงมันเดือนเก้า ขนาดกลาง ราคา5บาทต่อกก. ราคาลดลง25%
 • มะม่วงมันเดือนเก้า ขนาดใหญ่ ราคา8บาทต่อกก.

ส่องราคา มะม่วง-มะขามเปียกวันนี้ หลัง“พาณิชย์”แนะนำกินแทนมะนาวแพง

 • มะม่วงอกร่องดิบ  ขนาดเล็ก ราคา10-13บาทต่อกก.
 • มะม่วงอกร่องดิบ  ขนาดกลาง ราคา20บาทต่อกก.
 • มะม่วงอกร่องดิบ  ขนาดใหญ่  ราคา17-20บาทต่อกก.
 • มะม่วงเขียวมรกต ขนาดเล็ก ราคา 13บาทต่อกก.
 • มะม่วงเขียวมรกต ขนาดกลาง ราคา 15บาทต่อกก.
 • มะม่วงเขียวมรกต ขนาดใหญ่ ราคา 17บาทต่อกก.

 

ส่องราคา มะม่วง-มะขามเปียกวันนี้ หลัง“พาณิชย์”แนะนำกินแทนมะนาวแพง

 • มะม่วงเขียวเกษตรขนาดกลาง ราคา6บาทต่อกก. ราคาลดลงถึง84.21%
 • มะม่วงแก้วขมิ้น  ขนาดเล็ก ราคา8-12บาทต่อกก.
 • มะม่วงแก้ว   ขนาดเล็ก  ราคา10บาทต่อกก.
 • มะม่วงแก้ว   ขนาดกลาง  ราคา12-13บาทต่อกก.
 • มะม่วงแก้ว   ขนาดใหญ่ ราคา14-15บาทต่อกก.
 • มะม่วงแรด ขนาดเล็ก ราคา8-10บาทต่อกก.
 • มะม่วงแรด ขนาดกลาง ราคา10-12บาทต่อกก.
 • มะม่วงแรด ขนาดใหญ่ ราคา 13-15บาทต่อกก.

ส่องราคา มะม่วง-มะขามเปียกวันนี้ หลัง“พาณิชย์”แนะนำกินแทนมะนาวแพง

 • มะม่วงโชคอนันต์ดิบ ขนาดเล็ก ราคา20บาทต่อกก. โดยราคาปรับตัวสูงขึ้นถึง233.33%
 • มะม่วงโชคอนันต์ดิบ ขนาดกลาง ราคา5บาทต่อกก. โดยราคาปรับตัวลดลง 83.33%
 • มะม่วงโชคอนันต์ดิบ ขนาดใหญ่ ราคา8 บาทต่อกก. โดยราคาปรับตัวลดลง 80%

ส่องราคา มะม่วง-มะขามเปียกวันนี้ หลัง“พาณิชย์”แนะนำกินแทนมะนาวแพง

ส่วนราคามะม่วงและมะขามเปียกที่ตลาดสี่มุมเมืองนั้น มีราคา

 • มะขามเปียกแกะเม็ด ขนาดใหญ่ ราคา50บาทต่อกก.
 • มะขามเปียกแกะเม็ด ขนาดเล็ก ราคา45บาทต่อกก.
 • มะม่วงฟ้าลั่น ขนาดเล็ก ราคา 16บาทต่อกก.
 • มะม่วงฟ้าลั่น ขนาดกลาง ราคา 20บาทต่อกก.
 • มะม่วงฟ้าลั่น ขนาดใหญ่ ราคา 25บาทต่อกก.
 • มะม่วงแก้ว ขนาดเล็ก ราคา10บาทต่อกก.
 • มะม่วงแก้วขนาดใหญ่ ราคา18บาทต่อกก.
 • มะม่วงแก้วขมิ้น ขนาดเล็ก ราคา8บาทต่อกก.
 • มะม่วงแก้วขมิ้น ขนาดกลาง ราคา10บาทต่อกก.
 • มะม่วงแก้วขมิ้น ขนาดใหญ่ ราคา12บาทต่อกก.

ส่องราคา มะม่วง-มะขามเปียกวันนี้ หลัง“พาณิชย์”แนะนำกินแทนมะนาวแพง

 • ยอดอ่อนมะม่วง ขนาดใหญ่ ราคา10บาทต่อกำ
 • มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ(ยำ) ขนาดเล็ก ราคา5บาทต่อกก.
 • มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ(ยำ) ขนาดกลาง ราคา7บาทต่อกก.
 • มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ(ยำ) ขนาดใหญ่ ราคา8บาทต่อกก.
 • มะม่วงมันเดือนเก้า ขนาดเล็ก ราคา 3บาทต่อกก.
 • มะม่วงมันเดือนเก้า ขนาดกลาง ราคา 4บาทต่อกก.
 • มะม่วงมันเดือนเก้า ขนาดใหญ่ ราคา 5บาทต่อกก.
 • มะม่วงแรด ขนาดเล็ก ราคา 10บาทต่อกก.
 • มะม่วงแรด ขนาดกลาง ราคา 25บาทต่อกก.
 • มะม่วงแรด ขนาดใหญ่ ราคา 46บาทต่อกก.

ส่องราคา มะม่วง-มะขามเปียกวันนี้ หลัง“พาณิชย์”แนะนำกินแทนมะนาวแพง

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด