ทะเบียนราษฎรดิจิทัล ลงทะเบียนบนแอป D.DOPA ต้องทำอย่างไรเช็คขั้นตอนที่นี่

28 ก.พ. 2565 | 04:10 น.

ทะเบียนราษฎรดิจิทัล เริ่มใช้งานวันไหน ลงทะเบียนบนอปฯ D.DOPA ก่อนใช้งานต้องยืนยันตัวตนหรือไม่ดูขั้นตอนติดตั้งและลงทะเบียนได้ที่นี่

จากกรณีที่ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการปฏิบัติงานการ "ทะเบียนบ้าน" ด้วยระบบดิจิทัล ปี 2565   โดยให้มีผลเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปแล้ก่อนหน้านี้

 

 

ในประกาศของราชกิจจานุเบกษา ได้กำหนดว่า ระยะแรกจะเปิดให้บริการ "ทะเบียนบ้าน" บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวันที่ 14 มี.ค.นี้ เริ่มบริการงานทะเบียนราษฎรดิจิทัล ผ่านแอป D.DOPA ก่อนใช้งานต้องยืนยันตัวตนที่สำนักงานทะเบียนทั่วประเทศ

ขั้นตอนดาวน์โหลดแอป D.DOPA หรือ DOPA Digital ID มีขั้นตอนดังนี้

 

  • ยืนยันตัวตน ที่สำนักทะเบียน โดยสแกนนิ้ว เพื่อยืนยันตัวตน

 

  • Scan QR Code เพื่อลงทะเบียน สแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อลงทะเบียนใช้งาน

 

  • กำหนดรหัส PIN CODE 8 หลัก ใช้สำหรับยืนยันตัวตน

 

  • เข้าใช้งาน D.DOPA ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับบริการต่างๆ ผ่านระบบดิจิทัล

 

หมายเหตุ: ต้องนำบัตรประชาชนใบล่าสุดมา เพื่อยืนยันตัวตน

 

 

 

กรมการปกครอง ลงทะเบียนราษฎร์

 

สำหรับระยะแรกจะให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่ในสำนักทะเบียนเดียวกัน การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง และการมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แจ้งหรือยื่่นคำร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ส่วนการคัดหรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติและทะเบียนคนเกิดกรณีรายการที่ ผู้ขอเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น กรมการปกครองจะแจ้งวันเปิดบริการให้ประชาชนทราบต่อไป.

 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย