กปภ.ยกเลิกเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน

25 ม.ค. 2565 | 04:51 น.

กปภ. ยกเลิกการเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชนติดต่อขอรับบริการ สนองนโยบายรัฐบาล และยกระดับการให้บริการสู่ Thailand 4.0

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจ้งยกเลิกการเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระของลูกค้า เมื่อติดต่อขอรับบริการ สนองนโยบายรัฐบาล และยกระดับการให้บริการสู่ Thailand 4.0

กปภ.ยกเลิกเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน

สำหรับลูกค้าของ กปภ. ทั่วประเทศที่ต้องการติดต่อขอรับบริการเพียงแสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเลือกใช้บริการผ่านทางออนไลน์ทั้ง 3 ช่องทาง ได้เช่นเดียวกัน