ทะเบียนบ้านดิจิทัล เช็ควิธีใช้บนสมาร์ทโฟน ดูขั้นตอนวิธีลงทะเบียนที่นี่

16 ก.พ. 2565 | 01:11 น.

ทะเบียนบ้านดิจิทัล เช็ควิธีใช้บนสมาร์ทโฟน หลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการ "ทะเบียนบ้าน" ด้วยระบบดิจิทัล ปี 2565 เปิดใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น เช็คขั้นตอนที่นี่

ทะเบียนบ้านดิจิทัล ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่กฏกระทรวงกระทรวงมหาดไทยไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

 

 

สาระสำคัญของประกาศดังกล่าวได้ระบุในข้อปฏิบัติงานการ "ทะเบียนบ้าน" ด้วยระบบดิจิทัล ปี 2565 ให้สำนักงานทะเบียนกลาง จัดให้มีการบริการงานทะเบียนด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้ว สามารถขอรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง ในประกาศของราชกิจจานุเบกษา ได้กำหนดว่า ในระยะแรกจะเปิดให้บริการ "ทะเบียนบ้าน" บนมือถือ

 

วิธีลงทะเบียนบ้านดิจิทัลบนมือถือ มีดังนี้ 

 

วิธีลงทะเบียนบ้านดิจิทัล

 

ทะเบียนบ้านดิจิทัล

 

ทะเบียนบ้านดิจิทัล

 

  • ลงทะเบียนที่สำนักงานเบียนอำเภอ หรือ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น
  • ยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายนิ้วมือและภาพใบหน้า พร้อมรับรหัสผ่านเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น

 

ทะเบียนบ้านดิจิทัล ให้บริการอะไรบ้าง?

  • การตรวจข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
  • การจองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า 
  • การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง  
  • ลำดับต่อไปจะขยายบริการงานทะเบียนราษฎรประเภทอื่นๆ( เช่น งานทะเบียนราษฎร เช่น การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า/ย้ายออก/ย้ายปลายทาง การแจ้งเกิด การแจ้งตาย ).

 

ที่มา: กรมการปกครอง