เปิดขั้นตอน ประเทศจีน ตรวจ “ZERO COVID “ ผลไม้นำเข้า

23 ม.ค. 2565 | 12:02 น.

“ตลาดค้าส่งผลไม้เจียซิ่ง” ตรวจหาร่องรอยโควิด-19 จากผลไม้นำเข้า ไม่ใช่เรื่องเล่น ประเทศจีน จริงจังมากกับนโยบาย“ZERO COVID " หรือ โควิด ต้องเป็นศูนย์ จัดอบรมเจ้าหน้าที่เข้ม มีการทดสอบโควิด 2 รอบ ก่อนที่จะนำผลไม้เข้าประเทศต่างๆ ไม่ใช่ประเทศไทย อย่างเดียว

นายศักดา ศรีนิเวศน์ อดีตนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โพสต์เฟซบุ๊ก ศักดา ศรีนิเวศน์  เรื่อง ตลาดค้าส่งผลไม้เจียซิ่ง ในมลฑลหางโจว มีสถานีตรวจเฉพาะโรคโควิด-19 ซึ่งพนักงานตลาดดำเนินการตรวจสอบและฆ่าเชื้อรถบรรทุกที่นำเข้าผลไม้  พนักงานที่เชี่ยวชาญทำการเช็ดวัสดุบรรจุภัณฑ์ เปลือกผลไม้ และภายในกล่อง

 

เจ้าหน้าที่ตลาดชี้แจงว่าสถานีตรวจสอบและฆ่าเชื้อครอบคลุมพื้นที่ 15,000 ตารางเมตร และแบ่งออกเป็นพื้นที่รอและตรวจสอบ  ผลไม้นำเข้าจะต้องมาพร้อมกับแบบฟอร์มศุลกากร ใบรับรองการตรวจสอบและกักกัน รายงานการทดสอบโควิด-19 และรายงานการฆ่าเชื้อ  จากนั้นผลไม้จะเข้าสู่พื้นที่รอเพื่อรอการตรวจสอบครั้งที่สองเท่านั้น 

 

จากนั้นผู้ตรวจสอบจะนำอุณหภูมิของคนขับรถบรรทุกและทำการทดสอบโควิด-19  พวกเขายังฆ่าเชื้อภาชนะขนส่ง  สุดท้าย พวกเขาใช้สุ่มตัวอย่าง อย่างน้อยหกชิ้นจากวัสดุบรรจุภัณฑ์ ผิวผลไม้ และภายในกล่อง  หกชั่วโมงต่อมา ผลการทดสอบจะกลับมา

 

สถานีตรวจสอบเปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและดำเนินการตรวจสอบผลไม้นำเข้าไปแล้วกว่า 14,000 ตันแล้ว  ฝ่ายธุรการของตลาดเจียซิ่งยังฝึกอบรมผู้ค้าผลไม้นำเข้า 109 รายในตลาดเพื่อป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ของพวกเขาเข้าสู่ระบบ เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบผลไม้ทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ

 

เรื่องดังกล่าวนี้ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ  ผู้ประกอบการ เกษตรกร จะต้องรอบคอบ ไม่ประมาท เพราะ จีนจริงจังมากกับนโยบายโควิด ต้องเป็นศูนย์