ททท.อีสานเหนือบุก เที่ยวเทรนด์ใหม่“BCG Tourism” 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 ม.ค. 2565 เวลา 5:02 น. 995

ททท.อีสานเหนือบุกท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ แพ็คคู่ BCG Tourism ควบคู่ Happy Model   ลดโลกร้อน ลดคาร์บอน ลดขยะ ลดใช้พลังงาน คู่ไปกับเส้นทาง 3 ธรรม “ธรรมะ-ธรรมชาติ-วัฒนธรรมประเพณีถิ่น” สู่การสร้างนิเวศชีวภาพสู่สุขสมดุล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดแทรกกิจกรรมลดโลกร้อน

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ภายใต้ชื่อกลุ่ม”นคราธานี” เปิดเผยกับ”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ททท.ได้รวมกลุ่มเพื่อสร้างการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง

 

แนวทางนี้เพื่อเป็นการสร้างความจดจำถึงเอกลักษณ์พื้นที่ ในความเป็นดินแดนแห่งศรัทธาองค์พญานาค เส้นทางความเชื่อศรัทธา ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีถิ่น โดยพันธมิตรในเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ใช้ขับเคลื่อนการตลาดไปในทิศทางเดียวกัน

ททท.อีสานเหนือบุก เที่ยวเทรนด์ใหม่“BCG Tourism” 

ททท.อีสานเหนือบุก เที่ยวเทรนด์ใหม่“BCG Tourism” 

ในปี 2565 นี้ ทาง ททท.สำนักงานอุดรธานี มีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกแนวทางหนึ่งอย่างต่อเนื่องต่อจากปี 2564 ที่ผ่านมา ของกลุ่มจังหวัด”นคราธานี” เน้นเส้นทางนคราธานี BCG Tourism   และ  Happy Model

 

เป็นการสร้างการท่องเที่ยวแบบลดโลกร้อน ในการออกแบบคัดเลือกสินค้า เพื่อนำเสนอในรูปแบบใหม่ ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น และแตกต่างจากเดิม นำเอาสินค้าการท่องเที่ยวทั้ง 3 มิติได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงธรรมะ เชิงธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี มาผสมผสานกับการการท่องเที่ยวแบบใหม่ลดโลกร้อน

ททท.อีสานเหนือบุก เที่ยวเทรนด์ใหม่“BCG Tourism” 

ททท.อีสานเหนือบุก เที่ยวเทรนด์ใหม่“BCG Tourism” 

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแบบ BCG Tourism  คือ  B= Bio Innovative Tourism  ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพสู่สุขสมดุล   เสาะแสวง สร้างสรรค์ ด้วยการใช้อาหารท้องถิ่น หรืออาหารศาสต์สู่สุขสมดุล ชูประวัติศาสตร์ ตำนาน สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ

 

C=Circlar Lifestyle Tourism เป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีคุณค่า จัดการขยะสู่ขยะเป็นศูนย์ สร้างสรรค์โอกาสงานใหม่จากของเหลือ สร้างคืนระบบนิเวศ   และ

ททท.อีสานเหนือบุก เที่ยวเทรนด์ใหม่“BCG Tourism” 

G หรือการท่องเที่ยวสีเขียว โดยมุ่งสู่ Carbon Neutral Tourism  เป็นการท่องเที่ยวแบบลดโลกร้อน ด้วยการเลือกจัดการกิจกรรมคาร์บอนต่ำ วางแผนวัด ลด ชดเชย มุ่งสู่กิจกรรมปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ส่งเสริมโครงการคาร์บอนให้เกิดในชุมชน 
 

สิ่งที่ ททท.สำนักงานอุดรธานีได้ดำเนินการไปแล้ว ภายใต้แผน BCG Tourism และ  Happy  Model คือ 1.กิจกรรมปักหมุดบินเยือนถิ่นนคราธานี ร่วมกับสายการบินไทยสมายส์และพันธมิตรในพื้นที่ 2.กิจกรรมเสวนาออนไลน์นคราธานี ในหัวข้อ  BCG Tourism เส้นทางอีสาน 3 แนว อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 3.เปิดเส้นทางขับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV  เที่ยวอุดรธานี วิถีลดโลกร้อน 4.เปิดเส้นทางนคราธานี BCG มินิคาราวาน เป็นการเดินทางในรูปแบบของคาราวานขนาดเล็ก 
  ททท.อีสานเหนือบุก เที่ยวเทรนด์ใหม่“BCG Tourism” 

ส่วนที่จะดำเนินการต่อคือ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าของกลุ่มจังหวัด”นคราธานี” เน้นเส้นทางนคราธานี BCG Tourism   และ  Happy Model การท่องเที่ยวแบบลดภาระ ลดโลกร้อนต่อโลก  ส่วนในภาพรวมก็ดำเนินการตามนโยบายแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของระดับภาค และแนวทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศในหลาย ๆ โครงการ เช่น  เที่ยวด้วยกัน การท่องเที่ยวเมืองรอง การท่องเที่ยวอีสานดินแดนของความศรัทธาเชื่อถือ หรือการท่องเที่ยวอีสาน Unsen 3 จังหวัดกลุ่ม”นคราธานี” 

ททท.อีสานเหนือบุก เที่ยวเทรนด์ใหม่“BCG Tourism” 

ส่วนการเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมากับขบวนรถไฟจีน-ลาว ที่เปิดให้บริการแล้วนั้น ททท.สำนักงานอุดรธานี เตรียมการ

1.ร่วมกับกองตลาดอาเซียน และททท.สำนักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน โฆษณาประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่น ๆ อีกด้วย

2.ร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่และสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างการรับรู้ และนำไปสู่การเสนอขาย

3. บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันอบรมเตรียมบุคลากร เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด 
  ททท.อีสานเหนือบุก เที่ยวเทรนด์ใหม่“BCG Tourism” 

ส่วนในพื้นที่ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่และพันธมิตรเครือข่ายการท่องเที่ยว เตรียมพัฒนาบุคลากร สถานที่แหล่งท่องเที่ยวให้ผ่านมาตรฐาน SHA Plus เพื่อรองรับการท่องเที่ยวมาตรฐานในอนาคต และการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อลดโลกร้อน ที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรง ทำตลาดการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง ทั้งระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด จังหวัดกับกลุ่มจังหวัด รวมไปถึงการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ-กับประเทศ  ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทำการตลาด เช่นการเปิดการขายแบบออนไลน์สามารถเชื่อมโยงไปได้ทั่วโลก 
 

“ ททท.กลุ่มนคราธานีที่ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ขอให้ความมั่นใจว่า เราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ด้วยการเตรียมเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อให้เหมาะสมกับทุกเพศวัย ทั้งในรูแบบส่วนตัวหรือแบบครอบครัว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลควบคุมในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัย ตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal และ Next Nomal  และมาตรการ SHA Plus “นางธนภรกล่าวทิ้งท้าย

 

ยงยุทธ ขาวโกมล/รายงาน

หน้า 7 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,751 วันที่ 23-26 มกราคม พ.ศ.2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง