‘รถไฟจีน-ลาว’  เปิดหวูด 2 ธ.ค.นี้ รับมือสินค้าจีนทะลัก

06 ส.ค. 2564 | 05:22 น.

   ลาวปักหมดเปิดใช้โครงการรถไฟจีน-ลาว 2 ธ.ค. 2564 ร่วมฉลองวันชาติ ภาคเอกชนอีสานเหนือเตรียมรับ ชี้การระบาดเชื้อโควิด-19 ยังรุนแรงต่างยังปิดประเทศ อาจเปิดเดินเฉพาะรถสินค้า ชี้ระวังสินค้าจีนนานาชนิดทะลักเข้า แต่ก็เป็นโอกาสสินค้าเกษตรไทยส่งขายเข้าจีนเพิ่ม

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย  ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดหนัก คาดว่าถึงสิ้นปี 2564 นี้ ก็คงยังไม่ได้เปิดประเทศตามเป้าหมาย 120 วันของรัฐบาล ส่วนที่สปป.ลาวประกาศจะเปิดใช้โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาวในวันที่ 2 ธ.ค. 2021 (พ.ศ. 2564) นี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันชาติมั่นยืนของลาว ยังไม่ชัดเจนว่าเพียงให้มีรถไฟเที่ยวแรกวิ่งผ่านแดนจีน-ลาวตามกำหนดที่วางไว้หรือจะเปิดใช้ประจำเป็นทางการเลย
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

ในเบื้องต้นคิดว่าคงจะเปิดเดินขบวนรถไฟสินค้าไปก่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ส่วนขบวนรถไฟเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของผู้โดยสารอาจจะยังไม่เปิด เนื่องจากการระบาดในจีนก็ยังไม่น่าไว้ใจ นโยบายของทางการจีนเวลานี้ยังไม่อนุญาตให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศ
    
ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวอีกว่า สิ่งที่จะตามมาพร้อมทางรถไฟเส้นนี้คือสินค้าจากจีนที่จะทะลักเข้ามาถึงในพื้นที่ภาคอีสาน จนอาจล้นตลาดได้ ประเด็นนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีมาตรการหรือข้อกำหนดป้องกันการทุ่มตลาดของสินค้าจีนไว้ด้วย เพื่อความเป็นธรรมในการซื้อขายห้มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจัง 
   ‘รถไฟจีน-ลาว’  เปิดหวูด 2 ธ.ค.นี้ รับมือสินค้าจีนทะลัก  

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย

ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวหรือเดินทางข้ามประเทศนั้น ช่วงนี้ที่ยังปิดประเทศจากโควิด-19ยาวนานกว่าที่คาดหมายไว้ แต่ก็เป็นโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้มากขึ้น เช่น มัคคุเทศก์ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ยังมีน้อยมากในพื้นที่อีสานตอนบน การเตรียมโปรแกรมท่องเที่ยว ที่พักและอื่นๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนได้ทันทีที่เปิดประเทศ 
    

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล  ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย  เผยว่า หนองคายเป็นที่ตั้งสถานีแรกของโครงการในประเทศไทย ที่จะไปเชื่อมต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว ตามโครงการรถไฟจีน-ลาว-ไทย ที่อยู่ในแผนก่อสร้างต่อไป ระหว่างนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของระบบขนส่งสินค้าเข้ามา และการขนส่งสินค้า
เข้า-ออก ไว้ที่บริเวณศูนย์รวมกระจายสินค้าที่สถานีนาทา พื้นที่ประมาณ 500 ไร่เศษ มีศักยภาพสามารถรองรับตู้สินค้า หรือตู้คอนเทนเนอร์ของจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานตอนบน  ที่สามารถส่งข้ามแม่นํ้าโขงไปยังศูนย์รวมสินค้าท่านาแล้งในฝั่งสปป.ลาวได้
    
ประเด็นสำคัญหลังการเปิดใช้โครงการรถไฟจีน-ลาว น่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายสินนานาชนิดของจีนที่จะมากับขบวนรถสินค้า และขา กลับก็เป็นสินค้าพืชผลการเกษตรของลาว และจากประเทศไทย ที่สำคัญคือผลิตผลยางพาราจากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี ที่รวมกันน่าจะเกินกว่า 1 ล้านตัน
    

ส่วนการท่องเที่ยวหนองคายได้เตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างเช่น หากว่ามีการเปิดประเทศให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ หนองคายก็มีความพร้อมมีสถานที่ท่องเที่ยว มีที่พักโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ไม่น้อย กว่า 3,000 ห้อง เอเย่นต์บริการการท่องเที่ยวก็มีการเตรียมโปรแกรมการเดินทาง 
  นายเจตน์  เกตุจำนง นักธุรกิจระหว่างประเทศไทย-ลาว และประธานเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบึงกาฬ    

ด้านนายเจตน์  เกตุจำนง นักธุรกิจระหว่างประเทศไทย-ลาว และประธานเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า บึงกาฬจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการรถไฟจีน-ลาว ที่จะเปิดใช้เร็วๆ นี้ ในเรื่องของการขนส่งค้าขายมากที่สุด แม้เวลานี้ระบบรางยังไม่ผ่านบึงกาฬ แต่มีการเสนอโครงการขยายทางรถไฟทางคู่ขอนแก่น-นครพนม ให้เลียบนํ้าโขงขึ้นไปผ่านบึงกาฬ หนองคาย ถึงจังหวัดเลยในอนาคต ระหว่างนี้ใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปที่ศูนย์รวมกระจายสินค้าสถานีรถไฟนาทา เพื่อเชื่อมสู่ระบบรถไฟจีน-ลาว เข้าถึงคุนหมิง

 

ใน 1 สัปดาห์ เร็วกว่าและถูกกว่าที่ต้องขนไปลงท่าเรือแหลมฉบัง เดินทางทางทะเลอ้อมเวียนนามไปจีนในปัจจุบัน

 

“จีนเติบโตเร็วมีกำลังซื้อสูงการลงทุนมาก เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก สินค้าที่จีนต้องการมากคือยางพารา และพืชผลการเกษตรอื่นๆ จากไทยและภาคอีสานซึ่งพื้นที่บึงกาฬและภาคอีสานตอนบนมีพื้นที่ปลูกยางพาราจำนวนมาก เฉพาะที่บึงกาฬมีผู้ค้ารับซื้อผลผลิตยางพารา 5-6 บริษัท” 

หน้า10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,703 วันที่  8-11 สิงหาคม พ.ศ.2564