หมู-ไข่แพง “พาณิชย์”ยันประชาชนต้องอยู่ได้ทุกฝ่าย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 ม.ค. 2565 เวลา 5:36 น. 57

หมู-ไข่แพง “พาณิชย์”ยันประชาชนต้องอยู่ได้ทุกฝ่าย เตรียมของบกลางอีก1,400ล้านบาท ทำโครงการพาณิชย์ลดราคา! พร้อมยันยังไม่มีผู้ผลิตขอขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้ หากพบแจ้ง1569

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังตรวจติดตามราคาสินค้า ที่โลตัส รัตนาธิเบศร์ ว่ากระทรวงได้เข้าไปกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างเต็มที่ แม้จะเป็นส่วนปลายทางของภาคการผลิตก็ตาม สำหรับราคาหมูสูงขึ้นนั้น เป็นเพราะปริมาณหมูในระบบขาดหายไป ซึ่งทางการแก้ปัญหา คือทำอย่างไรให้มีปริมาณหมูในระบบเพิ่มขึ้น เพื่อกดราคาปรับลดลงในระดับที่ผู้บริโภคสามารถรับได้ ซึ่งต้องใช้ยาหลายขนาน โดยที่กระทรวงได้ดำเนินการไปแล้ว

หมู-ไข่แพง “พาณิชย์”ยันประชาชนต้องอยู่ได้ทุกฝ่าย

 

 

เช่น 1.เพิ่มปริมาณหมูในตลาด โดยห้ามส่งออกหมู จะช่วยเพิ่มปริมาณหมูได้ปีละประมาณ 1,000,000 ตัวโดยประมาณ  2.เร่งส่งเสริมการเลี้ยงหมูป้อนเข้าระบบ เป็นหน้าที่โดยตรงของกรมปศุสัตว์ ได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ว่า กำลังเร่งผลิตลูกหมูป้อนเข้าระบบสัปดาห์ละ 300,000 ตัวโดยประมาณ 3.เร่งส่งเสริมการเลี้ยงหมู โดยรัฐบาลจัดให้มีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่าน ธ.ก.ส.ให้ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยสามารถกู้เงิน 4.ส่งเสริมการเลี้ยงหมูรายใหม่โดยเฉพาะรายย่อย มุ่งเน้นฟาร์มระบบมาตรฐานเพื่อป้องกันการติดโรค หากพบว่ามีการติดเชื้อปศุสัตว์จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหา แต่ต้องเร่งจ่ายเงินชดเชย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน

หมู-ไข่แพง “พาณิชย์”ยันประชาชนต้องอยู่ได้ทุกฝ่าย

“ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นอกจากห้ามการส่งออก ได้มีการเช็คสต๊อกหมูทั้งระบบ และเพิ่มจุดขายหมูเนื้อแดงราคาถูกกิโลกรัมละไม่เกิน 150 บาท 667 จุดทั่วทั้งประเทศ เพื่อชี้นำและแทรกแซงราคาในช่วงจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งและมีหลายฝ่ายออกมาช่วยรณรงค์ให้บริโภคโปรตีนทางเลือกอื่น เช่น ไก่-ไข่ กระทรวงพาณิชย์ต้องไปช่วยดู เพื่อไม่ให้หนีจากหมูราคาสูงมาเจอไก่ราคาแพง ถ้ามีการฝ่าฝืนจะเร่งดำเนินการตามกฏหมายโดยเฉพาะการค้ากำไรเกินควร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นกลไกหลักนำทีมแก้ปัญหาเรื่องนี้ในแต่ละจังหวัด”

หมู-ไข่แพง “พาณิชย์”ยันประชาชนต้องอยู่ได้ทุกฝ่าย

ส่วนราคาไข่ไก่ที่เดิมสมาคมไข่ไก่ได้มีการปรับราคาขึ้น20สตางค์ต่อฟองนั้น ล่าสุดกรมการค้าภายในได้ มีมติร่วมกันทั้งสมาคมผู้เลี้ยงไข่ทั่วทั้งประเทศ คนกลาง ห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมผู้ส่งออกตกลงกันตรึงราคาหน้าฟาร์มฟองละไม่เกิน 2.90 บาท จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งจะมีผลให้การขายปลีกราคาปรับลดลงอยู่ที่ 3 บาทกว่าต่อฟอง ขึ้นอยู่กับขนาด และต้นทุนอื่นเช่น ค่าแผงบรรจุ เป็นต้น

หมู-ไข่แพง “พาณิชย์”ยันประชาชนต้องอยู่ได้ทุกฝ่าย

เช่นเดียวกับราคาไก่เนื้อ  มีการเจรจาเบื้องต้นและมีข้อสรุปแล้วว่า แม้ยังมีบางฝ่ายที่ยังติดขัดแต่ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเรียกประชุมอีกครั้ง วันจันทร์ที่จะถึงนี้ (17 ม.ค.65) มาตรการที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมการไว้ คือ 1. ด้านปริมาณได้ รับการยืนยันจากเกษตรกรและผู้ผลิตรายต่างๆว่าจนถึงขณะนี้ไก่มีปริมาณอย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  ชิ้นส่วนสำคัญ 3 ตัว

หมู-ไข่แพง “พาณิชย์”ยันประชาชนต้องอยู่ได้ทุกฝ่าย

คือ 1)ไก่สดทั้งตัว 2)น่องติดสะโพก และ 3)เนื้อหน้าอก ที่จะเป็นราคานำไปสู่ชิ้นส่วนอื่นๆ ให้กำหนดข้อตกลงร่วมกันว่าจะ ตรึงราคาแต่ละชิ้นส่วนที่ราคาเท่าไหร่ และ 2.แทรกแซงราคาชี้นำตลาดในราคาพิเศษ เพื่อป้องกันการดึงราคาสูงจนเกินไปเพื่อเป็นทางเลือก โดยจะจัดจุดจำหน่ายไก่ราคาถูก 3,050 จุดโดยต้องของบกลาง มาช่วยบริหารจัดการ และดูแลให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม

หมู-ไข่แพง “พาณิชย์”ยันประชาชนต้องอยู่ได้ทุกฝ่าย

จุดจำหน่ายไก่ราคาถูกที่เตรียมการไว้จะมีในส่วนของห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะปั๊มพีทีทั่วประเทศ 1,500 ปั๊ม ร้านสะดวกซื้อ ห้างท้องถิ่น รวมทั้งตลาดสด รถโมบายและลานสาธารณะชุมชนรวมทั่วประเทศ 3,050 จุด สำหรับสินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการบริโภค เช่น เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูป

หมู-ไข่แพง “พาณิชย์”ยันประชาชนต้องอยู่ได้ทุกฝ่าย

“ยังยืนยันว่ายังไม่มีการอนุญาตให้สินค้ารายการใดขึ้นราคา ใครฉวยโอกาสขึ้นราคาต้องดำเนินคดีต่อไปตามมาตรา 29 จำคุกไม่เกิน 7 ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ให้ดำเนินการโดยเคร่งครัด และจะให้รัฐบาลเร่งโครงการคนละครึ่งมาดำเนินการเร็วขึ้น ส่วนการขอ งบกลางที่จะขอในวันอังคารหน้า(18 ม.ค.65) ประมาณ 1,400 ล้านบาท เพื่อมาจัดทำโครงการพาณิชย์ลดราคา! ลดค่าของชีพประชาชนเพิ่มทางเลือก เพื่อสร้างความสมดุลด้านราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในตลาดและการบริโภคภาคครัวเรือนในสถานการณ์นี้ ซึ่งจะเป็นโครงการระยะ 90 วัน หรือ 3 เดือน”

แท็กที่เกี่ยวข้อง