svasdssvasds

กทม. เล็งฉีดวัคซีนเด็ก5 – 11 ปี รร.ในสังกัดแบบ School Based

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 ม.ค. 2565 เวลา 11:43 น. 3.2k

กทม. เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้นักเรียนอายุ 5 – 11 ปี โรงเรียนในสังกัด กทม.แบบ School Based พร้อมจัดสถานที่ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ walk in ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดงให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพฯ

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้นักเรียนอายุ 5 – 11 ปี โรงเรียนในสังกัด กทม. ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย อยู่ระหว่างรอการแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5 – 11 ปี จากกระทรวงสาธารณสุข โดยได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับการบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 5 – 11 ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

โดยมุ่งเน้นการฉีดวัคซีนแบบ School Based ซึ่งได้กำชับให้เตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ และไม่ควรรีบฉีดวัคซีนจนเกินไป ขณะเดียวกันสำนักการศึกษา กทม. ได้สำรวจและจัดทำข้อมูลนักเรียนอายุระหว่าง 5 – 11 ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม. และผู้ปกครองที่มีความประสงค์เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไว้เรียบร้อยแล้ว

ส่วนเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.ได้จัดสถานที่ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ walk in ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ซึ่งมีบุคลากร อุปกรณ์ และทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมให้บริการ สามารถรองรับผู้รับบริการได้ประมาณ 2,000 คน/วัน ผ่านการลงทะเบียนทางแอปพลิเคชัน QueQ การลงทะเบียนแบบกลุ่มก้อน และการลงทะเบียนที่จุดฉีด (walk in) ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 รวมถึงการติดตามอาการหลังการฉีด ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักการศึกษา กทม. และเน้นย้ำให้ผู้รับบริการลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีน ตลอดจนทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ปกครอง

แท็กที่เกี่ยวข้อง