เช็คเลย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน รอบเก็บตกจำนวนจำกัด

22 ต.ค. 2564 | 23:00 น.

รพ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เปิดฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ Pfizer รอบเก็บตก สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่โรงเรียน จำนวนจำกัด ตรวจสอบเงื่อนไข คุณสมบัติได้ที่นี่

23 ตุลาคม 2564 พร้อมรับเปิดเทอมใหม่หลายจังหวัดเร่งระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับเด็กนักเรียนที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ในขณะที่หลายจังหวัดประกาศเก็บตกฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน รวมถึงฉีดวัคซีนเข็ม 2 

เช่นเดียวกับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ล่าสุดประกาศเปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer รอบใหม่ สำหรับเด็กไทยที่มีบัตรประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร อายุ 12-18 ปีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่โรงเรียน และผู้ที่ฉีด Pfizer เข็ม 1 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 2

 

เงื่อนไข-คุณสมบัติของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

  • เด็กที่เคยติดเชื้อ ครบ 2 เดือนนับจากวันตรวจพบ สามารถมารับ Pfizer รอบนี้ได้
  • เด็กที่มีบัตรประชาชนต่างจังหวัด หรือเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องแจ้งความประสงค์ผ่านทาง โรงเรียนที่เรียนเท่านั้น

วัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 

ในวันที่ 26-27 ต.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น. หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดที่ วัดดอนไก่ดี

หมายเหตุ : วัคซีนมีจำนวนจำกัด 

 

เช็คเลย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน รอบเก็บตกจำนวนจำกัด