สถานีกลางบางซื่อ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก 12 -18 ปี

01 พ.ย. 2564 | 12:04 น.

เช็คด่วน!สถานีกลางบางซื่อ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี เด็กอายุ 12 -18 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 10 พ.ย. 64 ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเข้ารับการฉีดที่นี่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบ วอล์ค อิน ไม่ต้องลงทะเบียน สำหรับเด็กอายุ 12 - 18 ปี เป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ และ เด็กนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใดๆมาก่อน  โดยจะให้บริการด้วยวัคซีนไฟเซอร์ pfizer (วัคซีนเข็ม 1 )
 

สำหรับเงื่อนไขรายละเอียดผู้มีสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนมีดังนี้

  • เด็กอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี(เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552) 
  • เป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ
  • เด็กนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด
  • ในวันฉีดวัคซีนผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องมาพร้อมเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

 

วัน-เวลา เข้ารับวัคซีน

  • วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564
  • ให้บริการทุกวัน ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 17.00 น.

 

สถานที่

  • ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 2 จุดบริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (จุดเปราะบาง)

สถานีกลางบางซื่อ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก 12 -18 ปี

 

อนึ่ง ข้อมูลการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปนั้น ล่าสุดมีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนจำนวน 3.8 ล้านคน ฉีดวัคซีนแล้ว 2.8ล้านคน แบ่งเป็นเข็มที่1 และเข็มที่2 จำนวน 2.43 ล้านคน และ 3.88 แสนคน