svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“เฉลิมชัย”เร่งรับมือผลไม้ฤดูการผลิต 65 มอบ“อลงกรณ์”ลุยเหนือติดตามใกล้ชิด

11 มกราคม 2565

“เฉลิมชัย”เร่งรับมือผลไม้ฤดูการผลิตปี 2565 ล่วงหน้า มอบ “อลงกรณ์” ลุยเหนือติดตามความคืบหน้าใกล้ชิด พร้อมตรวจด่านเชียงแสน-เชียงของเพิ่มโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีน เผยไทยได้เปรียบดุลการค้าผักผลไม้จีนกว่า 3 เท่าตัว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดมาตรการที่เข้มงวดโดยเฉพาะด่านนำเข้าจีน และส่งผลต่อการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรผลไม้ของไทย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการและบริหารการจัดการผลไม้ (Fruit Board) มีความเป็นห่วงสถานการณ์และได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรของไทย 

 

จึงได้มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ลงพื้นที่ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน และ เชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 ม.ค.65 โดยจะติดตามความคืบหน้าในหลายด้านได้แก่ 


การบริหารจัดการผลไม้ของภาคเหนือ ฤดูการผลิตปี 2565 (ลำไย) ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.)ภาคเหนือ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center :AIC) จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ เชียงราย 

 

พร้อมตรวจเยี่ยมด่านเชียงของ และ ด่านเชียงแสน ในการส่งออกผลไม้และสินค้าเกษตรทางบก และทางเรือลำน้ำโขง โดยเฉพาะมาตรการ SPSและ โควิดฟรี (Covid Free) และแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่งผ่านด่านบ่อเตน และ ด่านโมฮ่าน 

การประชุมหารือกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนากาแฟอาราบิก้า(Arabica) ตลอดห่วงโซอุปทาน การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานภาคเหนือตอนบน และการขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ เพื่อพัฒนาการเกษตรในเมืองและส่งเสริมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ปัญหา pm.2.5 และ ลดก๊าซเรือนกระจกตอบโจทย์ Climate Change ตามแนวทาง COP26.

                                               อลงกรณ์ พลบุตร

สำหรับข้อมูลการส่งออกนำเข้าผักผลไม้โดยรวมระหว่างไทบกับจีน ปรากฏว่า ไทยได้เปรียบดุลการค้าจีนกว่า 3 เท่าตัว โดยในปี 2563 ไทยส่งออกผลไม้ไปจีน 1.02 แสนล้านบาท  ไทยนำเข้าผลไม้จากจีน 30,735 ล้านบาท ไทยได้เปรียบจีน 7.2 หมื่นล้าน ครองตลาดจีนคิดเป็นสัดส่วนตลาด (Market Share) เป็นอันดับ 1 สูงถึง 45%

 

ขณะที่เพียง 10 เดือนของปี 2564 (เดือน ม.ค.-ต.ค.2564) ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนกว่า 2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.48 แสนล้านบาท สูงเป็นประวัติการณ์

 

ส่วนการนำเข้าส่งออกผักในปี 2563 จีนส่งออกออกผักมาไทย 8 พันล้าน

 

ไทยส่งออกผักสด ผักแข็ง ผักแห้ง และมัน หัวมัน 30,000 ล้าน แต่ถ้าแยกผักออกมา ไทยส่งออกผักไปจีน 1 พันล้านบาท เสียดุลการค้าจีนด้านผั ก7 พันล้าน ในขณะที่ไทยได้เปรียบการส่งออกผลไม้ไปจีนกว่า 7 หมื่นล้านบาท

                                              “เฉลิมชัย”เร่งรับมือผลไม้ฤดูการผลิต 65 มอบ“อลงกรณ์”ลุยเหนือติดตามใกล้ชิด