โพล มธ. ประกันรายได้ดัน "เฉลิมชัย ศรีอ่อน" ขึ้นแท่นรมต.ที่ชาวบ้านชื่นชอบ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ธ.ค. 2564 เวลา 10:25 น. 445

โพล มธ. “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ขึ้นแท่นรัฐมนตรีที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด เกินครี่งพอใจผลงานกระทรวงเกษตรฯ ผ่านโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

วันที่ 28 ธ.ค.64 ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาล ประจำปี 2564 จำนวน 1,090 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประชาชนต่างจังหวัดในเขต อ.เมือง และประชาชนต่างจังหวัดในเขตต่างอำเภอ ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา 

โพล มธ. ประกันรายได้ดัน "เฉลิมชัย ศรีอ่อน" ขึ้นแท่นรมต.ที่ชาวบ้านชื่นชอบ

เมื่อถามถึงความพอใจภาพรวมผลงานและการทำงานของรัฐบาล พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พอใจ 49.47% ประชาชนต่างจังหวัดในเขต อ.เมือง พอใจ 51.08% และประชาชนต่างจังหวัดในเขตต่างอำเภอ พอใจ 65.60% 

ส่วนภาพรวมผลงานและการทำงานของแต่ละกระทรวงที่ประชาชนพอใจมากที่สุด อันดับ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 58.58% อันดับ 2 กระทรวงสาธารณสุข 57.17% อันดับ 3 กระทรวงพาณิชย์ 56.83% และอันดับ 4 กระทรวงแรงงาน,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 54.65%

                                  โพล มธ. ประกันรายได้ดัน "เฉลิมชัย ศรีอ่อน" ขึ้นแท่นรมต.ที่ชาวบ้านชื่นชอบ

ขณะที่ภาพรวมรัฐมนตรีที่ประชาชนชื่นชอบผลงานมากที่สุด อันดับ 1 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 40.92% อันดับ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 39.91% อันดับ 3 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 35.41% และอันดับ 4 นายสุชาติ ชมกลิ่น,พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 34.13% 

นอกจากนี้ ผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบและรับรู้มากที่สุด

 

อันดับ 1 โครงการประกันรายได้เกษตรกร 40.16%

 

อันดับ 2 โครงการ “คนละครึ่ง” 38.54%

 

อันดับที่ 3 โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” 34.23%

 

อันดับที่ 4 ผลงานตัวเลขการส่งออกสินค้า 33.42%

 

อันดับที่ 5 โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกร 32.61%

 

อันดับ 6 การแก้ไขปัยหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 30.73%

 

อันดับ 7 โครงการ “มง33 เรารักกัน” 30.51%

 

อันดับ 8 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.56%

 

อันดับ 9 โครงการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว 11.32%

 

และอันดับ 10 โครงการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 8.09%

 

และประเด็นสุดท้ายประชาชนให้ความสำคัญกับนโยบายด้านใดของรัฐบาลมากที่สุด

 

อันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ 52.20%

 

อันดับ 2 ด้านสาธารณสุข 39.20%

 

อันดับ 3 ด้านการศึกษา 39.01%

 

อันดับ 4 ด้านคมนาคม 34.42%

 

และอันดับ 5 ด้านการท่องเที่ยว 33.27%

แท็กที่เกี่ยวข้อง