คุมเข้มสุขอนามัย ตรวจสอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 ม.ค. 2565 เวลา 9:19 น. 47

เลขาฯ มกอช. นำทีมลงพื้นที่ตรวจด่านหนองคาย ย้ำมาตรการคุมเข้มสุขอนามัย ตรวจสอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร รับเปิดเส้นทางรถไฟลาว-จีน ชี้ ปี 64 ส่งออกสินค้าชายแดน โตเพิ่มขึ้นกว่า 1.2 หมื่นล้าน แม้กระทบโควิดระบาด

นำคณะลงพื้นที่ด่านศุลกากรหนองคาย

 

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรการระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เผยว่า การร่วมมประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการขยายตัวทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้เส้นทางรถไฟ ลาว-จีน

 

ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามตวามคืบหน้าและความพร้อมในการดำเนินการบริเวณด่านหนองคาย ซึ่งได้ถูกเพิ่มลงในพิธีสารเกี่ยวการส่งออกและนำเข้าผลไม้ทางบก ผ่านประเทศที่สาม ระหว่างไทยกับจีน เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

 

เส้นทางแผนผัง

โดยเน้นย้ำมาตรการการควบคุมด้านสุขอนามัยและการตรวจสอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามเงื่อนไข รวมถึงเตรียมการรองรับการใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย ภาพรวมสถิติการค้าชายแดนรายปีงบประมาณ (Border Trade) มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยและสปป. ลาว รวมทั้งการนำเข้า-ส่งออกในปีงบประมาณ 2564 มีมูลค่าถึง 70,000 ล้านบาท โดยประเทศไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าจากการส่งออกที่มากกว่าการนำเข้าถึง 6 เท่า

 

ลงพื้นที่ ดูด่าน

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ Covid-19 จะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเดินทางของประชาชนแต่การค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย พบว่า การส่งออกสินค้ามีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่า 23% โดยเพิ่มขึ้นกว่า 12,000 ล้านบาท ในขณะที่การนำเข้าลดลงเพียงเล็กน้อยประมาณ 2,000 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง