ผู้บริโภคร้องจ๊าก หมูแพงรับปีใหม่  “พาณิชย์” ทำได้แค่ขู่

29 ธันวาคม 2564

ผู้บริโภคร้องจ๊าก  หมูแพงรับปีใหม่  “พาณิชย์” ทำได้แค่ขู่ ไม่แก้ปัญหาจริงจัง  ด้าน “ค้าภายใน”ทำได้แค่เตรียมถกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาราคาหมู

จากสถานการณ์ราคาสุกรที่สูงขึ้น ในปัจจุบัน สร้างความเดือดร้อนให้กับแม่ค้าชำแหละสุกรขาย เพราะรับจากหมูต้นทางมาราคาสูง จึงต้องปรับคาราหน้าเขียงตามไปด้วย เช่นเดียวกับผู้บริโภค ที่ต้องบริโภคน้อยลง เพราะสู้ราคาไม่ไหว โดยขณะนี้ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์ม ราคา กก.ละ 95 บาท และเตรียมขึ้นในเร็วๆนี้อีก 5 บาท เป็น กก.ละ 100 บาท จากปกติ65-75 บาทเท่านั้น ทำให้เขียงหมูต้องปรับราคาขึ้นตามไปด้วย ตอนนี้ขายอยู่ที่ กก.ละ 160-180 บาท ตามชนิดของเนื้อ ดังนั้นคาดว่าในช่วงปีใหม่ราคาหมูอาจจะทยานไปถึงเกือบกิโลกรัมละ200บาทก็มีความเป็นไปได้

ผู้บริโภคร้องจ๊าก หมูแพงรับปีใหม่  “พาณิชย์” ทำได้แค่ขู่  

 

 

หากหน่วยงานที่เกี่ยวโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งหาทางแก้ไขอย่างจริงจังไม่ใช่แก้ปัญหาระยะสั้นอย่างจัดพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot14 (หมูเนื้อแดง)เพราะถ้าหากหมดโครงการ ราคาหมูหรือสินค้าอื่นๆก็กลับมามีราคาสูงเหมือนเดิน ซึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นการแก้ปัญกกาที่ปลายเหตุมากกว่า

ผู้บริโภคร้องจ๊าก หมูแพงรับปีใหม่  “พาณิชย์” ทำได้แค่ขู่

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหมูเนื้อแดง พบว่า ขณะนี้ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่งในตลาดสดทั่วๆไปอยู่ที่ 160-180 บาท/กก. และกรณีที่เป็นเขียงหรือตลาดสดเล็กๆ ที่รับมาเป็นทอดที่สองหรือที่สามก็จะมีราคาปรับสูงขึ้นอีก 10 -20 บาท/กก. สำหรับห้างค้าปลีกค้าส่งราคาจำหน่ายปลีกอยู่ที่ 139-145 บาท/กก.

ผู้บริโภคร้องจ๊าก หมูแพงรับปีใหม่  “พาณิชย์” ทำได้แค่ขู่

ทั้งนี้ จากการประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พบว่าขณะนี้ปริมาณหมูที่เข้าสู่ตลาดลดลงทำให้มีพ่อค้าเสนอแข่งราคารับซื้อสูงขึ้น ในเบื้องต้นกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุกรจำหน่ายให้กับผู้ค้ารายเดิมเป็นลำดับแรก สำหรับในด้านปริมาณสุกรที่เข้าสู่ตลาดที่ลดลง กรมปศุสัตว์จะได้ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสถานการณ์

ผู้บริโภคร้องจ๊าก หมูแพงรับปีใหม่  “พาณิชย์” ทำได้แค่ขู่

โดยกรมฯจะได้ร่วมพิจารณาและกำหนดมาตรการ-แนวทางดูแลปริมาณและราคาที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot14 (หมูเนื้อแดง) จำหน่ายในราคา 130 บาท/กก. จำนวน 667 จุด ทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ หากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร สามารถแจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ