หมูขอปรับราคาใหม่ 4 บาท ทั่วประเทศ ลดภาระการขาดทุน

06 ตุลาคม 2564

เกษตกรผู้เลี้ยงหมู ร้องขอขยับราคาใหม่ กก.ละ 4 บาท ทั่วประเทศ ทนแบกขาดทุนไม่ไหว สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ชี้กินเจ ระหว่าง 6-14 ต.ค. นี้ กระทบราคาช่วงสั้น ส่วน “เนื้อสัตว์” จากพืข ยังเป็นแค่กระแสตลาด

เฟซบุ๊ก สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โพสต์รายงานสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 41/2564) วันพระที่ 6 ตุลาคม 2564  ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) มี ประเมินต้นทุนการผลิตสุกร และคาดการณ์ ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ในปี2564 ดังนี้

 

  •  กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ย ไตรมาส2 ที่ 78.31 และ ไตรมาส 3 ที่ 80.03 บาทต่อกิโลกรัม

 

  • กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ย ไตรมาส2 ที่ 70.13 และ ไตรมาส3 ที่  71.55 บาทต่อกิโลกรัม

 

 ผู้เลี้ยงสุกร ขอขยับราคาขายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นต่อเนื่องอีก 4 บาท ทั่วประเทศ เพื่อลดภาระการขาดทุน

 

 

เริ่มเทศกาลกินเจ 6-14 ตุลาคม ส่งผลกระความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเล็กน้อย ในขณะที่ Plant Based Meat (เนื้อจากพืช  หรือเนื้อแปรรูปจากพืชที่มีรสชาติและผิวสัมผัสคล้ายกับเนื้อสัตว์) จับกลุ่มผู้บริโภคดูแลสุขภาพยังเป็นแค่ข่าวกระแสตลาด

 

ทั้งนี้  ภาคตะวันตก ราคา  68 บาท/กิโลกรัม, ภาคตะวันออก  ราคา 75-77 บาท/กิโลกรัม,ภาคอีสาน 72-74 บาท/กิโลกรัม,ภาคเหนือ ราคา  72 บาท/กิโลกรัม และ ภาคใต้ ราคา 74 บาท/กิโลกรัม

 

  • ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 :  1,600 บวก/ลบ  64 บาท/กิโลกรัม

 

ราคาสุกรมีชีวิต