svasdssvasds

จับตา 13 วาระน่าสนใจ ชงครม.โค้งสุดท้ายปี 2564

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ธ.ค. 2564 เวลา 2:44 น. 3.6k

ส่องวาระส่งท้ายปี 2564 หลังกระทรวง-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแห่ชงเข้าครม.เพียบ เผยสาเหตุถอดวาระมาตรการรถอีวีในประเทศ เล็งชงรอบ2 หลังปีใหม่ 2565 ฟากคมนาคมแจงคืบหน้าไฮสปีดไทย-จีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมในวันนี้ (28 ธ.ค.) เป็นการประชุมสุดท้ายของปี 2564

 

 

 

ขณะเดียวกันการประชุม ครม.ในวันนี้เดิมมีการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) จะเสนอให้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้และผลิตรถอีวีในประเทศ แต่เนื่องจากเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างที่สำนักเลขาธิการ ครม.ส่งเรื่องขอความเห็นจากหน่วยงานราชการต่างๆดังนั้นในวันนี้ยังไม่มีการบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาของ ครม.ทำให้ต้องรอถึงในการประชุม ครม.ในเดือน ม.ค.ปี 2565

สำหรับวาระ ครม.ที่น่าสนใจได้แก่

- กระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ....

- กระทรวงอุดมศึกษาฯเสนอการกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

-สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555

 

- กระทรวงการคลังเสนอการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting: MLI)

 

 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 และขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 

 

- กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (ฉบับที่ ) พ.ศ.....

 

- กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....

นอกจากนี้วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่

- กระทรวงคมนาคมรายงาน ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29

 

- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.....

 

-คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

 

-รายงานสรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินแก้ไขหนี้สินฯ ของประชาชนรายย่อย

 

 

- สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2564 และรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

 

 

- คณะกรรมการนโยบายการเงินฯรายงานความเห็นการทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 นโยบายการเงินฯ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

แท็กที่เกี่ยวข้อง