เช็คเลย ประกันรายได้ข้าว จ่ายส่วนต่างงวด3 ต้นธันวานี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 6:11 น. 7.4k

เช็คเลย ประกันรายได้ข้าว จ่ายส่วนต่างงวด3 ต้นธันวานี้ พร้อมช่วยปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมข้าว GI ย้ำพืชเกษตรราคาดีเกือบทุกตัว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า นโยบายประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี 3 จะเดินหน้าต่อไป ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้ว สำหรับข้าวมีการจ่ายเงินส่วนต่างทั้งหมด 33 งวด จ่ายแล้ว 2 งวด ส่วนงวดที่ 3-33 กำลังรอการขยายเพดานวินัยการคลังจากไม่เกิน 30% เพิ่มขึ้น คาดว่าอังคารหน้าจะมีการพิจารณา จะช่วยให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้โดยเร็วต่อไป โดยคาดว่าน่าจะสามารถจ่ายงวด3ได้ประมาณต้นเดือนธันวาคม

เช็คเลย ประกันรายได้ข้าว จ่ายส่วนต่างงวด3 ต้นธันวานี้

 

นอกจากนั้นจะมีมาตรการต่างๆในการช่วยลดต้นทุน เช่น 1.ปุ๋ย กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการแล้ว 2 ส่วน คือ การจัดโครงการปุ๋ยราคาถูกจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจ ชุมชนที่เป็นรูปกลุ่ม ซึ่งจัดปุ๋ยราคาพิเศษเตรียมไว้ 4,500,000 กระสอบ ขายไปแล้ว 2,000,000 กว่ากระสอบ

เช็คเลย ประกันรายได้ข้าว จ่ายส่วนต่างงวด3 ต้นธันวานี้

โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันไปขอซื้อที่สหกรณ์จังหวัด สหกรณ์อำเภอ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยขอให้เร่งช่วยกันซื้อเพราะราคาจะถูกกว่าท้องตลาด 20 -50 บาทต่อกระสอบ  นอกจากนี้ได้ลงนามถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณโดยตรงในการของบกลางให้มีเงินมาช่วยชดเชยปุ๋ยให้ลดราคาลงมา ซึ่งจะช่วยให้นอกจากกลุ่มเกษตรกรแล้ว เกษตรกรทั่วไปสามารถซื้อในท้องตลาดได้ โดยเจะช่วยกดราคาปุ๋ยในท้องตลาดประมาณกระสอบละ 50 บาท

เช็คเลย ประกันรายได้ข้าว จ่ายส่วนต่างงวด3 ต้นธันวานี้

2.เรื่องเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเกษตรกรต้องการเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นนุ่มได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ข้าวไทย ที่บังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี 63-67 เป้าหมายเพิ่มข้าวพันธุ์ใหม่ 12 พันธุ์ใน 5 ปี ประการด้วย พันธุ์พื้นแข็ง 4 พันธุ์ พื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวหอม 2 พันธุ์ ข้าวโภชนาการสูง 2 พันธุ์ ซึ่งคาดว่าสำหรับปีนี้จะมีข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 พันธุ์ และจะขึ้นทะเบียนเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ต่อไป

เช็คเลย ประกันรายได้ข้าว จ่ายส่วนต่างงวด3 ต้นธันวานี้

“และที่เกษตรกรอยากเพิ่มข้าวเป็นข้าวมูลค่าสูง ต้องการเน้นการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ขณะนี้เราส่งเสริมโดยเฉพาะข้าว GI มีอยู่ถึง 18 ตัว จาก GI ทั้งหมด 152 ตัว และยังสนับสนุนต่อไป หากพื้นที่ไหนสามารถปรับปรุงเป็น GI ได้ กระทรวงพาณิชย์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนต่อไป”

เช็คเลย ประกันรายได้ข้าว จ่ายส่วนต่างงวด3 ต้นธันวานี้

เช็คเลย ประกันรายได้ข้าว จ่ายส่วนต่างงวด3 ต้นธันวานี้

อย่างไรก็ตามนายจุรินทร์กล่าวต่อว่า ตั้งแต่เข้ามาดูแลเคยทำข้าวเปลือกแตะ 10,000 บาท เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา แต่ช่วงนี้ไม่ปกติราคาจริงลงมา ราคาข้าวแห้ง วันนี้เกวียนละ 8,000 บาทแล้ว ไม่ใช่ 5,000 บาทอย่างที่พยายามพูดว่าซื้อมาม่าได้ซองเดียว ไม่เป็นความจริง ขอย้ำว่าพืชเกษตรราคาดีทุกตัว

เช็คเลย ประกันรายได้ข้าว จ่ายส่วนต่างงวด3 ต้นธันวานี้

โดยเฉพาะพืชที่ประกันรายได้ นอกจากข้าว ยางก้อนถ้วยก็สูงกว่ารายได้ที่ประกัน มันสำปะหลังตอนนี้ 2.60-2.80 บาท ปาล์มน้ำมันประกันที่กิโลกรัมละ 4 บาท ตอนนี้ 8-9 บาทแล้ว และข้าวโพดประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท แต่ราคาตลาด  9-10 บาทแล้ว พืชเกษตรราคาตกทุกตัวไม่จริง พืชผลทางการเกษตรราคาดีเกือบทุกตัว

เช็คเลย ประกันรายได้ข้าว จ่ายส่วนต่างงวด3 ต้นธันวานี้

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง