ประกันรายได้ข้าว “จุรินทร์”บอกมีข่าวดีสัปดาห์หน้า

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 4:57 น. 130

ประกันรายได้ข้าว “จุรินทร์”บอกมีข่าวดีสัปดาห์  คาดเคาะเกี่ยวกับงบประมาณดูแลเกษตรกรเพิ่มเติมโดยหลังจากจ่ายส่วนต่างไป 2 งวดและงวด 3 บางส่วนไปแล้ว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   เปิดเผยภายหลังพบปะสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เพื่อประชุมหารือเรื่องปัจจัยการผลิตและติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ชุมชนหมู่ 6 ก้าวหน้า แขวงคลอง 12 โดยมีนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และคณะตัวแทนชาวนาทั่วประเทศที่มาจากทุกภาคร่วมหารือ   ในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีข่าวดีในการประชุมคณะรัฐมนตรี จะได้เคาะเกี่ยวกับงบประมาณดูแลเกษตรกรเพิ่มเติมโดยหลังจากจ่ายส่วนต่างไป 2 งวดและงวด 3 บางส่วนไปแล้ว จากนั้นในส่วนที่เหลือเมื่อราคาข้าวยังไม่ขึ้น

ประกันรายได้ข้าว “จุรินทร์”บอกมีข่าวดีสัปดาห์หน้า

 

 

ทางรัฐบาลได้มีการเพิ่มเพดานด้านการเงินการคลังมาตรา 28 ทั้งนี้เพื่อช่วยชาวนาและเกษตรกร อย่างไรก็ตามรัฐบาลเดินหน้านโยบายและต้องได้การชดเชยส่วนต่างตามที่นโยบายรัฐบาลดำเนินมาและเดินหน้าต่อไปในปีที่ 3 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรนั้นราคาพืชผลเกษตรตัวอื่นดีหมด เช่น ผลไม้ราคาดีมาก ส่วนยางพารา  ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลังไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง เพราะราคาเกินจากรายได้ที่ประกันไว้แล้วไม่เป็นภาระงบประมาณ เพราะกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรจับมือกันผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับราคาดังนั้น จึงมีเฉพาะข้าวอย่างเดียวในขอบแรกของปีนี้ที่ต้องช่วย

ประกันรายได้ข้าว “จุรินทร์”บอกมีข่าวดีสัปดาห์หน้า

ด้านนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ชาวนาพอใจมาก โครงการนี้ไม่มีการทุจริตทำให้ยั่งยืนเพราะเงินที่ออกจากรัฐบาลยิงตรงเข้าเกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้ได้ทำงานร่วมกันมาเข้าสู่ปีที่3 โครงการนี้ช่วยชาวนาได้มากในภาวะที่ราคาข้าวตกก็ยังมีการชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรขณะเดียวกันก็มีมาตรการเสริมเพื่อยกระดับราคาให้

ประกันรายได้ข้าว “จุรินทร์”บอกมีข่าวดีสัปดาห์หน้า

นายธีรสินทร์ ธนชวโรจน์ เลขาธิการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า โครงการประกันรายได้ เกษตรกรที่เข้าร่วมได้รับผลประโยชน์ โดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ โครงการประกันรายได้และโครงการคู่ขนานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด จนมาถึงปีที่ 3 แม้จะมีติดขัดบางประการอยู่บ้าง แต่สมาคมฯเชื่อมั่นว่ารัฐบาลต้องฝ่าวิกฤติไปให้ได้ สืบเนื่องจากพิษภัยทั้งโควิดและเศรษฐกิจโลกกดดันราคาสินค้าเกษตร

ประกันรายได้ข้าว “จุรินทร์”บอกมีข่าวดีสัปดาห์หน้า

ดันต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นจึงขอบคุณท่านรองนายกฯจุรินทร์ที่เข้ามารับฟังและช่วยผลักดันโครงการประกันรายได้ข้าวและมาตรการคู่ขนานให้มีความพัฒนามากขึ้น จากนั้นเลขาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้นำข้อสรุปจากชาวนาในเครือข่ายของสมาคมยื่นให้รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอทางด้านมาตรการเสริมทั้งการดูแลคูปองลดราคาปุ๋ย การใช้คูปองช่วยด้านราคาน้ำมันสำหรับเกษตรกรรม เรื่องพัฒนาพันธุ์ข้าว การเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวเปลือกไปใช้เป็นอาหารสัตว์และอื่นๆ

แท็กที่เกี่ยวข้อง