เช็กที่นี่ “ประกันรายได้ข้าว” งวด 6 มาแล้ว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 พ.ย. 2564 เวลา 8:42 น. 45.3k

เช็กด่วน "ประกันรายได้ข้าว" งวด 6 ออกแล้ว เงิน “ประกันราคาข้าว” รับเงินสูงสุด ชาวนา “ข้าวหอมมะลิ” เฮ รีบ เช็คสิทธิรับเงินส่วนต่างราคาข้าว ผ่าน ลิงค์ chongkho.inbaac.com คลิก รู้เลยเงินเข้าบัญชีหรือยัง ใครได้บ้าง ตรวจสอบสิทธิ์ ด่วน งวดนี้รัฐจ่ายชดเชยกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้ข้าวนับตั้งแต่ ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ทาง เกษตรกร หรือ ชาวนา ให้ความสนใจ และติดตาม ถึงการจ่ายเงินส่วนต่างของรัฐบาล อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเคาะราคามาแล้ว 5  งวด ล่าสุดถึง งวดที่ 6 นั้น กลุ่มเกษตรกรที่แจ้ง เก็บเกี่ยว วันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2564 นั้น

 

แหล่งข่าวคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ถึงความคืบหน้า "โครงการประกันรายได้ข้าว" นั้น ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564) กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ จะมีการเคาะราคาประกันข้าว 5 ชนิด ไปตามปกติ ทุก 7 วัน ไว้เป็นราคาอ้างอิงในการจ่ายชดเชย ในงวดที่ 6 สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแจ้งเก็บเกี่ยว วันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2564

 

 

สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 19 พฤศิจกายน  2564 จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564 โดยได้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิด  ณ ความมชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ 

 

ข้าวเปลือกหอมมะลิ    ชดเชยตันละ  4,128.52  บาท

 

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ชดเชยตันละ  3,704.51  บาท

 

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ  1,454.33  บาท

 

ข้าวเปลือกเจ้า          ชดเชยตันละ  2,246.81  บาท

 

ข้าวเปลือกเหนียว      ชดเชยตันละ  4,096.44  บาท

 

อย่างไรก็ดีในรอบดังกล่าวนี้ คาดว่าจะใช้เงิน "ประกันรายได้ข้าว" ในงวด 6 จะใช้เงินชดเชยทั้งสิ้น  25,271.14 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

 

  • ชาวนาข้าวเปลือกหอมมะลิ จำนวน กว่า 8.59 แสนครัวเรือน
  • ชาวนาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  จำนวนกว่า 6.5 หมื่นครัวเรือน
  • ชาวนาข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  จำนวน 6,254 ครัวเรือน
  • ชาวนาข้าวเปลือกเจ้า กว่า 5.48 หมื่นครัวเรือน
  • ชาวนาข้าวเปลือกเหนียว กว่า 6.87 แสนครัวเรือน

 

ประกาศราคาเกณฑ์อ้างอิง "ประกันรายได้ข้าว" งวด 6

ประกันรายได้ข้าว งวด 6

 

อนึ่ง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 มติ ครม. วันที่ 25 ตุลาคม 2564 วิธีเช็คการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือชาวนา เข้าไปที่เว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th

 

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

กดค้นหา

 

ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วหรือไม่

 

 

หรือสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ แบบง่ายๆผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

 

เข้าไปที่ https://chongkho.inbaac.com/หรือคลิกที่นี่

 

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

กดค้นหา

ธ.ก.ส.

 

ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ/เลขที่บัญชี/วันที่โอน/สาขา ธ.ก.ส./สถานะ ให้ท่านทราบ

 

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile ของธนาคาร ธ.ก.ส.  สำหรับเกษตรกรที่สมัคร BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

เฟซบุ๊ก กรมการค้าภายใน ประกาศ "ประกันรายได้ข้าว" งวด 6 

แท็กที่เกี่ยวข้อง