เงินช่วยเหลือชาวนาปี 64 เช็ค chongkho.inbaac.com ที่เดียวจบ

12 ธ.ค. 2564 | 11:55 น.

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา ปี64 ไร่ละ 1,000 บาท ช่วยเกษตรกร 4.69 ครัวเรือน  ผ่าน chongkho.inbaac.com ที่เดียวจบ

เงินช่วยเหลือชาวนาปี 2564/65 ไร่ละ 1,000 บาท หรือ หรือ  โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65  เป็นหนึ่งในมาตรช่วยเหลือเกษตรกร ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

อัพเดท: เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา 64/65 ไร่ละ 1,000 บาท โอนวันไหนที่นี่มีคำตอบ

เงินช่วยเหลือชาวนา 2564/65 มีเป้าหมายจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน

เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาปี 64

  • จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท
  • ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือ ไม่เกิน 20,000 บาท
  • วงเงินงบประมาณรวม 54,972.72 ล้านบาท

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ แบบง่ายๆผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เข้าไปที่ https://chongkho.inbaac.com/หรือคลิกที่นี่
  2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กดค้นหา
  4. ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ/เลขที่บัญชี/วันที่โอน/สาขาธกส./สถานะ ให้ท่านทราบ

เงินช่วยเหลือชาวนาปี 64 เช็ค chongkho.inbaac.com ที่เดียวจบ

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile ของธนาคาร ธ.ก.ส.  

สำหรับเกษตรกรที่สมัคร BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว