ได้เงินยัง “ประกันรายได้ข้าว” ธ.ก.ส.แจ้งข่าวโอนเงินเข้าบัญชี ถึง งวด 3 แล้ว

17 พ.ย. 2564 | 20:09 น.

"ประกันรายได้ข้าว" ธ.ก.ส. สาขา คึก โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งข่าวการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร หรือ ชาวนา ถึง งวดที่ 3 แล้ว ส่วนหลังวันที่ 26 ต.ค. อยู่ระหว่างรอ ครม.พิจารณากรอบวงเงิน ใครที่ยังไม่ได้เงิน คลิก chongkho.inbaac.com รู้ผลทันที เงินเข้าหรือยัง

อัพเดท ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้ข้าว ยังต่อมีต่อเนื่อง นับจากวันที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หรือ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือชาวนา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน  2564 เป็นต้นมานั้น  ก็มีความเคลื่อนไหวให้ความสนใจตลอดเวลา ล่าสุดบรรยากาศในกลุ่มชาวนา เป็นอย่างไรบ้าง หลังจาก ธ.ก.ส.จะโอนเงินให้กับชาวนาทั่วประเทศในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ยังไม่จบ ธ.ก.ส. สาขา ต่างแจ้งลูกค้าชาวนา เกี่ยวกับการตารางการโอนเงินเข้าบัญชี อย่างละเอียดยิบ

 

เริ่มจาก ธกส.สาขาขุขันธ์  โพสต์ แจ้งชาวนาว่า ธ.ก.ส. โอนแล้ว  ธนาคารขอแจ้งข้อมูลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 #รอบที่ 1 งวดที่ 1-2 (เพิ่มเติม) และ งวดที่ 3 (ระบุวันเก็บเกี่ยวคาดว่า ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564) ส่วนเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 อยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบวงเงิน

 

 

ด้าน ธกส.สาขาภูสิงห์ เคียงคู่รู้ค่าประชาชน  ธนาคารขอแจ้งข้อมูลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/2565 รอบที่ 1 งวดที่ 1-2 (เพิ่มเติม) และ งวดที่ 3 (ระบุวันเก็บเกี่ยวคาดว่า ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564)  lส่วนเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 อยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบวงเงิน

 

เช่นเดียวกับ ข่าว ธกส.จังหวัดศรีสะเกษ โพสต์แจ้งชาวนา ยืนยันโอนแล้ว ธนาคารขอแจ้งข้อมููลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/64 รอบที่ 1 งวดที่ 1-2 (เพิ่มเติม) และ งวดที่ 3 (ระบุวันเก็บเกี่ยวคาดว่า ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2564) ส่วนเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 อยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบวงเงิน

 

 

ด้าน ธกส.นครไทย  โพสต์ยืนยันว่าโอนเงินให้ชาวนา เป็นเกษตรกรที่แจ้งปลูกข้าว ในงวดที่ 3 แล้ว 

 

 

 

ธกส.สาขากันทรารมย์ แชร์โพสต์  ข่าว ธกส.จังหวัดศรีสะเกษ โอนแล้ว ธนาคารขอแจ้งข้อมููลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/64 รอบที่ 1 งวดที่ 1-2 (เพิ่มเติม) และ งวดที่ 3 (ระบุวันเก็บเกี่ยวคาดว่า ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564) ส่วนเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ วันที่ 26ตุลาคม 2564 อยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบวงเงิน

 

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้

 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ผ่านเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตต่างๆ เว็บไซต์สำหรับการเช็คเงินเกษตรกร สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทุกบราวน์เซอร์บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

 

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนโดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

 

 

3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 (รอบที่ 1) กับกรมส่งเสริมการเกษตร สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 ต.ค. 2564 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565

 

ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เป็นต้นมา โดยทยอยโอนมาอย่างต่อเนื่อง กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ คือ ราคาความชื้น ไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้

 

•ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

 

•ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

•ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

 

•ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละ ไม่เกิน 16 ตัน

 

•ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละ ไม่เกิน 30 ตัน

 

อย่างไรก็ตามสำหรับการ ปัจจุบันการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกร ยังไม่เป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ว่าเมื่อมีการคำนวณส่วนต่างในแต่ละงวดแล้ว ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรภายใน 3 วันทำการ เนื่องจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไว้ ได้ใช้จ่ายส่วนต่างสำหรับงวดที่ 1 เกือบหมด และงวดที่ 2 ได้บางส่วน ทำให้การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 3 , 4 และ 5 อาจจะต้องล่าช้าออกไป โดยขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงการคลังจะหาเงินมาได้เร็วมากน้อยแค่ไหน แต่เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างแน่นอน

 

 

ทั้งนี้การคำนวณ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ดังนี้

 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  359 กก./ไร่

 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 432 กก./ไร่

 

  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 682 กก./ไร่

 

  • ข้าวเปลือกเจ้า 602 กก./ไร่

 

  • ข้าวเปลือกเหนียว 387 กก./ไร่

 

โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิด คูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณผลผลิตที่กำหนด

 

หากเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ใช้สิทธิได้ไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดสูงสุด

 

อย่างไรก็ดี โดย ธ.ก.ส. เปิดให้ตรวจสอบเงินรายได้เกษตรกรรับเงิน ประกันรายได้ข้าว ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

 

เช็ค​สถานะโอนเงิน​ได้ที่ลิ้งค์​ ตลอด 24 ชั่วโมง เงินเข้าเมื่อไร รับทราบทันที https://chongkho.inbaac.com/