ประกันรายได้ข้าว ปี3 “จุรินทร์”ยัน ช่วยชาวนา จ่ายตอนข้าวราคาตก

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
18 พ.ย. 2564 เวลา 3:23 น. 4.0k

 ประกันรายได้ข้าวปี3 “จุรินทร์”ยันรัฐบาลทำเต็มที่และดีที่สุด ช่วยชาวนา จ่ายส่วนต่างตอนข้าวราคาตกและหากราคาขึ้นก็ไม่ต้องจ่ายพร้อมเดินหน้าบุกตลาดข้าวส่งออก 

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประกันรายได้ข้าวผลการผลิตปีที่ 3 ฤดูกาลปลูก 2564 / 2565 การเก็บเกี่ยวเริ่มตั้งแต่ 15 ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมด 33 งวด ขณะนี้ชาวนากำลังเก็บเกี่ยวงวดที่ 1-2-3 การแจ้งเก็บเกี่ยวของชาวนาเป็นขั้นตอนที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากการปลูกข้าวนั้นไม่ได้พร้อมกันการเก็บเกี่ยวก็จะไม่พร้อมกันแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวมากที่สุดของชาวนา

ประกันรายได้ข้าว ปี3 “จุรินทร์”ยัน  ช่วยชาวนา จ่ายตอนข้าวราคาตก

 

กรณีที่มีผู้วิจารณ์นโยบายประกันรายได้ข้าวระยะนี้อย่างต่อเนื่องนั้นยอมรับว่ามันไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรไม่เป็นธรรมต่อชาวนาเลยกับการที่จะมาตั้งป้อมเพื่อโจมตีโครงการประกันรายได้เกษตรกรแบบฉาบฉวยและเป็นที่น่าสังเกตว่าผ่านมาตั้ง 2 ปีกว่าชาวนาได้ประโยชน์สูงสุด ไม่มีหาย หก ตก หล่น ไม่เหมือนโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ประกันรายได้ข้าว ปี3 “จุรินทร์”ยัน  ช่วยชาวนา จ่ายตอนข้าวราคาตก

แต่รัฐบาลนี้ตั้งแต่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะสังเกตุเห็นว่าในรอบ 2 ปีกว่าเกือบ 3 ปีมานี้ไม่มีม็อบเกษตรกรล้อมกระทรวงใดๆเลย น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของรัฐบาลมากกว่า กับการที่เราสามารถใช้หลักประกันของโครงการประกันรายได้เกษตรกรดูแลพืชเกษตรของประเทศนี้ทั้ง ข้าว มัน ยาง ปาล์มและข้าวโพด และเป็นประวัติการที่เราสามารถทำราคาข้าวโพดสูงถึงกิโลกรัมละ 9-10 บาทจากเดิมที่ประมาณกิโลกรัมละ 4-5 บาทตอนนั้นเกษตรกรก็ลำบากแต่วันนี้สามารถช่วยเกษตรกรข้าวโพดได้ประมาณ 500,000 กว่าครัวเรือนทั้งประเทศ

ประกันรายได้ข้าว ปี3 “จุรินทร์”ยัน  ช่วยชาวนา จ่ายตอนข้าวราคาตก

ขณะเดียวกันปาล์มน้ำมันก็เป็นประวัติการในรอบ 10 ปี ที่สามารถยกระดับราคาปาล์มน้ำมันช่วยเกษตรกรได้เกือบ 400,000 ครัวเรือน ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 9 บาทกว่า จากเมื่อก่อนมีม็อบเกษตรกรชาวสวนปาล์มเรียกร้องรัฐบาลเนืองๆเพราะก่อนหน้านี้ กิโลกรัมละไม่ถึง 2 บาท ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน วันนี้กระทรวงพาณิชย์ทำได้ดีมาก ในส่วนของยางพาราก็เช่นกัน ยกระดับราคาช่วยเกษตรกร 1.8 ล้านครัวเรือนขึ้นอย่างต่อเนื่องและพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ส่วนมันสำปะหลังกว่า 400,000 ครัวเรือนก็ได้ราคาสูงกว่าราคาที่ประกันรายได้ไว้ที่ 2.50 บาท ตอนนี้เราทำราคาได้ 2.70-2.80 บาท เป็นต้น เหล่านี้ไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างประกันรายได้เนื่องจากราคาสูง

ประกันรายได้ข้าว ปี3 “จุรินทร์”ยัน  ช่วยชาวนา จ่ายตอนข้าวราคาตก

และในรอบสองปีที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างที่พืชบางชนิดราคาตกต่ำลงแต่เรามีการชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรเป็นระยะ สำหรับข้าวช่วง 2 ปีที่ผ่านมาก็มีบางชนิดข้าวที่ราคาเกินจากรายได้ที่ประกันไว้ ก็ไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างยกเว้นชนิดที่ราคาตกตามกลไกตลาด สิ่งหนึ่งที่เป็นหลักประกันในโครงการนี้คือหากพืชเกษตรชนิดนั้นราคาตก รัฐบาลให้หลักประกันในการประกันรายได้ไว้ และเพิ่งจะเริ่มปีที่ 3 นี้ก็มีข้าวที่เป็นปัญหา

ประกันรายได้ข้าว ปี3 “จุรินทร์”ยัน  ช่วยชาวนา จ่ายตอนข้าวราคาตก

 ทั้งนี้ยอมรับว่ามีปัญหาโควิดมา 2 ปี เรื่องค่าบาทแข็ง สต๊อกข้าวภายในประเทศ ผู้ส่งออกมีปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ ต้องนำข้าวลงเรือซึ่งตู้ไปแล้วไม่กลับมาข้าวเปลือกทั้งประเทศมี 30 ล้านตัน คิดเป็นข้าวสาร 20 ล้านตัน บริโภคภายในประเทศ 10 ล้านตัน ที่เหลือประมาณ 10 ล้านตัน ต้องส่งออก ซึ่งผลผลิตโดยรวมของปี 2564 / 2565 กรมการข้าวรายงานว่าผลผลิตมี 29.9 ล้านตัน คิดเป็น 19.26 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปีก่อนที่ 31.4 ล้านตันข้าวเปลือก 20.73 ล้านตันข้าวสาร

“สถานการณ์โควิด นักท่องเที่ยวลดลง ร้านอาหารไม่สามารถเปิดได้ และนักท่องเที่ยวจาก 40 ล้านคน กลายเป็นศูนย์ การส่งออกชะลอตัว ตลาดต่างประเทศชะลอการซื้อ ตอนครึ่งปีแรกขายได้ 2.1 ล้านตันเพิ่งมาขายได้เพิ่มมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา และเหลือเวลาอีกเพียง 2 เดือนปีนี้คิดว่าเราจะสามารถผลักดันการส่งออกได้เพิ่ม ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศวางแผนไว้ว่าจะทำให้ทะลุ 6 ล้านตัน และแก้ปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ ค่าระวางเรือ กระทรวงพาณิชย์ได้ ร่วมมือกับ กรอ.พาณิชย์ ทำงานหนักและทันท่วงที”

ประกันรายได้ข้าว ปี3 “จุรินทร์”ยัน  ช่วยชาวนา จ่ายตอนข้าวราคาตก

สำหรับข้าวประกันรายได้ไว้ที่ ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน จำนวนไม่เกิน 14 ตัน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวหอมปทุม 11,000 บาทต่อตัน ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ไม่เกิน 16 ตัน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาอ้างอิงในช่วงเกี่ยวข้าว ซึ่งมีตัวแทนชาวนาอยู่ในนั้น กรมการค้าภายในเป็นฝ่ายเลขา เมื่อประกาศเกณฑ์กลางออกมาในช่วงเก็บเกี่ยว

ประกันรายได้ข้าว ปี3 “จุรินทร์”ยัน  ช่วยชาวนา จ่ายตอนข้าวราคาตก

หากไม่สูงกว่ารายได้ที่ประกันจะมีการจ่ายเงินส่วนต่าง โดยขึ้นทะเบียนที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน เริ่มปลูกตั้งแต่ 1 เมษายนและช่วงเก็บเกี่ยวไม่เกิน 31 ตุลาคม ภาคใต้เริ่มปลูกช่วง 16 มิถุนายน เริ่มเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น เกษตรกรขึ้นทะเบียนเพาะปลูกประมาณ 15-60 วัน และมีการแจ้งบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.

ประกันรายได้ข้าว ปี3 “จุรินทร์”ยัน  ช่วยชาวนา จ่ายตอนข้าวราคาตก

และในส่วนที่มีการพูดถึงว่าจะทำให้เกษตรกรยั่งยืนอย่างไร จะต้องเข้มแข็งไม่อ่อนแอ ต้องทำโครงการอื่นไม่ให้เกษตรกรอ่อนแอ แสดงว่าท่านที่พูดนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามคิดว่าท่านไม่เข้าใจโครงการประกันรายได้เกษตรกรจริงๆ

ประกันรายได้ข้าว ปี3 “จุรินทร์”ยัน  ช่วยชาวนา จ่ายตอนข้าวราคาตก

ประกันรายได้ให้กับเกษตรกร คือใช้หลักประกันแต่เราไม่ทำลายกลไกตลาดซึ่งเป็นสากล จุดนี้จะทำให้เกษตรกรเข้มแข็งยั่งยืน เนื่องจากเกษตรกรต้องผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ให้ได้เงิน 2 กระเป๋า กระเป๋าหนึ่งขายข้าวที่มีคุณภาพ เราส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพ กระเป๋าที่สองคือถ้าราคาต่ำรัฐบาลจ่ายชดเชยให้ แต่หากสูงกว่ารายได้ที่ประกันจะไม่เป็นภาระของรัฐบาล จึงเป็นความยั่งยืนของเกษตรกรและถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่มาเป็นฝ่ายนโยบายต้องรับผิดชอบต่อประชาชน รับผิดชอบต่อเกษตรกรในนโยบายที่ประกาศเอาไว้และแถลงต่อรัฐสภา

แท็กที่เกี่ยวข้อง