แกะรอย “ประกันรายได้ข้าว” ฉาว กินหัวคิว 2%

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 พ.ย. 2564 เวลา 9:05 น. 2.4k

เลขาธิการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย แกะรอย อ.ชุมแสง หลัง ชาวนาแฉ “ประกันรายได้ข้าว” ฉาว กินหัวคิว 2% สั่งสมาชิกสืบ ล่า ทันที

ความคืบหน้า ประกันรายได้ข้าว ยังมีต่อเนื่อง นับตั้งแต่มติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564  คมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รวม 3 โครงการ  ประกอบด้วย

 

1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65

 

2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65

 

3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 วงเงินจ่ายขาดเบื้องต้น รวมทั้งสิ้น 18,000 ล้านบาท

 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอเพิ่มเติม ส่วนรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  (กรมการค้าภายใน) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ นั้น ล่าสุด ธ.ก.ส. จ่ายไป 2 งวดแล้วนั้น  ยังเหลือจ่าย ข้าว 2 ชนิด ที่ชาวนาปลูก และงวดที่ 3 จนถึง งวดที่ 5 ยังต้องรอเข้า ครม. ใหม่นั้น ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจาก สมาชิกชาวนา

 

ธีรสินทร์ ธนชวโรจน์

นายธีรสินทร์ ธนชวโรจน์ เลขาธิการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความคืบหน้า ที่มีเกษตรกรชาวนาโพสต์ในกลุ่มเรื่องเล่าชาวนา เรื่องมีเกษตรกรอำเภอมาเรียกเก็บ “เงินประกันราคาข้าว” มีหมู่บ้านไหนมีการเรียกเก็บ% จากเงินประกันราคาข้าวจากชาวนาบ้าง มีการแจ้งว่าเป็นเกษตรอำเภอขอมาเราต้องจ่ายไหม

 

 

“สืบไม่ยาก เพราะมีการแจ้งพิกัดมาแล้ว เพราะเรามีสมาชิกชาวนาทุกจังหวัด แต่ก็มองว่า อาจจะเป็นเรื่องปกติผู้นำท้องถิ่น มาสำรวจ ตรวจสอบ ถ่ายรูปแปลง บริการให้ แล้วอาจจะขอมีค่าถ่ายรูปบ้าง ซึ่งแถวหมู่บ้านผมก็มีใช้ผู้ช่วยมาถ่ายรูป ชาวนาจะให้ค่าน้ำมัน ค่าถ่ายรูปอะไรไปเพื่อใช้ยืนยันเป็นหลักฐานให้กับชาวนา แล้วชาวบ้านมีน้ำใจให้ค่าตอบแทน เป็นสินน้ำใจให้กันเป็นเรื่องปกติ"

 

นายธีรสินทร์ กล่าวว่า ตรงนี้เป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่จะต้องทำอยู่แล้ว แต่ว่าเกษตรกรเป็นผู้สูงอายุไม่ค่อยทราบวิธีการดำเนินการว่าจะทำอย่างไร อาจจะมอบภาระให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำ แต่ในเรื่องเรียกเก็บ 2 เปอร์เซนต์ ส่วนต่างเงินประกันรายได้ข้าว ก็พยายามติดต่ออยู่ แล้วจะถามไปที่คณะกรรมการสมาคม ที่ชุมแสงในเรื่องดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เรื่องนี้ต้องติดตาม เพราะไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ ที่มาหากินกับชาวนาในลักษณะแบบนี้ ต้องดูที่เจตนา ความจริงจะเป็นแบบไหน

 

กลุ่ม เรื่องเล่าชาวนา

 

 

โพสต์ถามในกลุ่ม เรื่องเล่าชาวนา

 

 

เรียกเก็บหัวคิว

 

แฉรับจ้างขึ้นทะเบียนปลูกข้าว

 

พิกัดชัด อ.ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

แท็กที่เกี่ยวข้อง