“จุรินทร์” สมาคมชาวนาฯ นัดผ่าปมปัญหาแก้ปุ๋ยแพง

16 พฤศจิกายน 2564

“จุรินทร์” รับปาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย นัดหาวันถกผ่าปมแก้ปัญหาปุ๋ยแพง ทุบรายได้ชาวนาวูบ แม้จะมี “ประกันรายได้ข้าว” ค้ำ แต่ยังขาดทุนยับ “ปราโมทย์” เผย พร้อม หอบกรรมการสมาคม 33 จังหวัด พบที่สนามบินน้ำ ระดมสมองแก้ปัญหาด่วนที่สุด

ปัญหา "ราคาปุ๋ยแพง" ยังเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทย เนื่องจากโดยเฉลี่ยต้นทุนปุ๋ยเคมีคิดเป็น 19-20% ของต้นทุนการเพาะปลูก หรืออาจจะมากกว่านั้น เพราะเกษตรกรกลัวไม่ได้ผลผลิตที่ต้องการก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปอีก ก็ยิ่งทำให้ต้นทุนเพิ่ม จากปัญหาดังกล่าวนี้ มีสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ

 

ปราโมทย์ เจริญศิลป์

 

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ทางสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ทราบดีว่ารัฐบาลพยายามช่วยเหลือชาวนา ในเรื่องโครงการ “ประกันรายได้ข้าว”  รวมถึงค่าบริหารจัดการ ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่ สูงสุดที่ชาวนาได้รับ 2 หมื่นบาท  และโครงการชะลอการขาย (จำนำยุ้งฉาง) นั้น  เป็นการใช้เงินเป็นจำนวนมากเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำสมาคมชาวนาก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่พยามช่วยเหลือดูแลให้เกษตรกรรายย่อยอยู่ได้ เงินช้าเรารอได้ เพราะเชื่อว่ายังไงรัฐบาลก็ต้องจ่ายตามที่ได้ประกาศเป็นนโยบายไว้ และไม่ทอดทิ้งชาวนา

 

 

แต่ขณะนี้ชาวนาเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากปัจจัยการผลิตปุ๋ยยาน้ำมันกลับมีราคาที่แพงขึ้น จนทำให้ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกของชาวนามีต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างมาก  ถึงแม้จะมีโครงการต่างๆของภาครัฐ แต่เกษตรกรก็ยังมีรายได้ลดลงบ้างรายถึงขาดทุนจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

 

นายปราโมทย์ กล่าวว่า ล่าสุด ได้โทรสายตรงถึงคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่จะเข้าไปหารือ พร้อมกับกรรมการสมาคม 33 จังหวัด ประกอบด้วย

 

1. จังหวัดอุตรดิตถ์

 

2.จังหวัดพิษณุโลก

3.จังหวัดพิจิตร

 

4.จังหวัดสุโขทัย

 

5.จังหวัดเพรชบูรณ์

 

6.จังหวัดนครสวรรค์

 

7.จังหวัดกำแพงเพรช

 

8.จังหวัดชัยนาท

 

9.จังหวัดสิงห์บุรี

 

10.จังหวัดอ่างทอง

 

11.จังหวัดอยุธยา

 

12.จังหวัดนครปฐม

 

13.จังหวัดปทุมธานี

 

14.จังหวัดนครนายก

 

15.จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

16.จังหวัดกรุงเทพฯ

 

17.จังหวัดนครรวชสีมา

 

18.จังหวัดชัยภูมิ

 

19.จังหวัดบุรีรัมย์

 

20.จังหวัดขอนแก่น

 

21.จังหวัดมหาสารคราม

 

22. จังหวัดร้อยเอ็ด

 

23.จังหวัดกาฬสินธุ์

 

24.จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

25.จังหวัดสกนนคร

 

26.จังหวัดนครพนม

 

27.จังหวัดอุดรธานี

 

28. จังหวัดอุบลราชธานี

 

29. จังหวัดบึงกาฬ

 

30. จังหวัดสระบุรี

 

31. จังหวัดสุพรรณบุรี

 

32. จังหวัดตาก

 

33. จังหวัดศรีสะเกษ

 

นายปราโมทย์ กล่าวว่า คุณจรินทร์ รับปากจะรีบหาเวลาให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ดีทางสมาคมก็อยากขอให้รัฐบาลดูแลในเรื่องปัจจัยการเพาะปลูก ไม่ให้เป็นภาระที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  ชาวนายังคงต้องทำนาต่อเนื่องหลังจากฤดูนาปี 

 

แต่รัฐบาลไม่ได้ดูแลตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก รัฐดูแลในรอบฤดูนาปีเพียงรอบเดียว  ฉะนั้นจึงขอให้รัฐบาลรีบหาทางช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวในเรื่องของ “ปัจจัยการเพาะปลูก” เช่น ปุ๋ย ยา น้ำมัน เป็นต้น