svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ รับสูงสุด 10,000 บาท เงินเข้าพร้อมเพย์วันไหน

26 ตุลาคม 2564

เยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ รับสูงสุด 10,000 บาท เงินเข้าพร้อมเพย์วันไหน กี่รอบ พร้อมเงื่อนไข ขั้นตอนลงทะเบียน เเละเอกสารที่ต้องใช้ เช็คที่นี่

อัพเดท “มาตรการเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์” หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี

ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

1.ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน

2.ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน

การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา

จ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

ช่องทางการลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียนด้วยตัวเองเพื่อยืนยันตัวตน ศักยภาพในการขับรถสาธารณะและตรวจสอบเอกสารใน วันที่ 25 ตุลาคม 2564– 5 พฤศจิกายน 2564

ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

เปิดลงทะเบียนจองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม-วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความแออัดก่อนเปิดให้เดินทาง

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (ณ จุดลงทะเบียน)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
  4. บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

***กรณีรถเช่า ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและผู้ให้เช่ารถได้

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก