เปิดลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ 29 จังหวัด รับสูงสุด 10,000 บาท

24 ต.ค. 2564 | 17:05 น.

วันนี้เป็นวันนี้เเรกของการเปิดลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ 29 จังหวัด 13 จังหวัดได้รับ 10,000 บาท 16 จังหวัดได้รับ 5,000 บาท

เกาะติด “มาตรการเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์” หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี

ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

 

เยียวยาอะไรบ้าง

1.ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน

2.ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน

ก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก

แบ่งเป็นผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ประมาณ12,000 คน และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์) ประมาณ 3,000 คน

ลงทะเบียนจองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม-วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความแออัด

ก่อนเปิดให้เดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนศักยภาพในการขับรถสาธารณะ และตรวจสอบเอกสารในวันที่ 25 ตุลาคม 2564– 5 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (ณ จุดลงทะเบียน)

2.บัตรประจำตัวประชาชน

3.ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

4.บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

***กรณีรถเช่า ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและผู้ให้เช่ารถได้

การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา

จ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์

1.กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 ส.ค.64

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด รวม 16,694 คน แบ่งเป็น

3.มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เเละบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

4.รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน

5.ประกอบการชีพใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด

6.มีศักยภาพในการขับรถ

7.กรณีรถเช่า ต้องสามารถยืนยันทะเบียนรถ เเละผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบก่อนรับสิทธิ

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท