ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ ไม่ได้จองคิวล่วงหน้าต้องทำอย่างไร

26 ตุลาคม 2564

ยังทัน ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ ในพื้นที่ 29 จังหวัด สำหรับผู้ที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้าต้องทำอย่างไร พร้อมเงื่อนไข เอกสาร ไทม์ไลน์วันจ่ายเงิน เช็คที่นี่

เกาะติด "มาตรการเยียวยา “เยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์” โดยเมื่อวานเป็นวันแรกของการลงทะเบียน ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ ที่จองคิวล่วงหน้าเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

มียอดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือ ณ กรมการขนส่งทางบกประมาณ 1,300 คน แบ่งเป็นผู้ที่จองคิวลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ 800 คน และผู้ที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้าประมาณ 500 คน

การช่วยเหลือเยียวยา

 • ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน

(กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา)

 • ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน

(กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง)

ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ ไม่ได้จองคิวล่วงหน้าต้องทำอย่างไร

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์

 1. กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 ส.ค.64
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด รวม 16,694 คน แบ่งเป็น
 3. มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เเละบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ
 4. รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน
 5. ประกอบการชีพใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด
 6. มีศักยภาพในการขับรถ
 7. กรณีรถเช่า ต้องสามารถยืนยันทะเบียนรถ เเละผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบก่อนรับสิทธิ

ช่องทางการลงทะเบียน

 • เปิดลงทะเบียนด้วยตัวเองเพื่อยืนยันตัวตน ศักยภาพในการขับรถสาธารณะและตรวจสอบเอกสารใน วันที่25 ตุลาคม 2564– 5 พฤศจิกายน 2564

ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

 • ก่อนหน้านี้เปิดลงทะเบียนจองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม-วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความแออัดก่อนเปิดให้เดินทาง

ผู้ที่ไม่ได้จองคิวลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อนต้องทำอย่างไร

กรมการขนส่งทางบก จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยดำเนินการจองคิวให้ เพื่อให้เดินทางมาลงทะเบียนภายหลังตามลำดับคิว พร้อมให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารหลักฐาน

เเต่เพื่อให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ควรจองคิวล่วงหน้าทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ช่วยเหลือยังสามารถจองคิวได้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (ณ จุดลงทะเบียน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 4. บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

***กรณีรถเช่า ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและผู้ให้เช่ารถได้

รอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา

จ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก