ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เหลือเวลาไม่มาก เช็ค 4 ขั้นตอนง่ายๆ

26 ตุลาคม 2564

ทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม เหลือเวลาไม่มาก หากขึ้นสถานะ"ไม่ได้รับสิทธิ" ก่อนหมดสิทธิ 31 ต.ค.นี้ ประกันสังคมจะจ่ายเงินจนถึง 31 ธ.ค. 64 เช็ค 4 ขั้นตอนง่ายๆ ที่นี่

อัพเดท "มาตรการเยียวยาประกันสังคม" www.sso.go.th  ผู้ประกันตนและผู้ประกอบการจากประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา40  ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม ใน 9 ประเภทกิจการ

ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ซึ่งได้ทำโอนเงินเยียวยา ผ่านเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน แต่ยังมีผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ระบบขึ้นว่าไม่มีสิทธิกว่า 2 แสนคน

ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เหลือเวลาไม่มาก เช็ค 4 ขั้นตอนง่ายๆ

เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น มาตรา 33 นายจ้าง แจ้งประเภทกิจการผิด หรือไม่ได้แจ้งจดทะเบียนสาขา มาตรา 39 และ 40 มีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของประกันสังคม หรือมีการลงข้อมูลผิด ฯลฯ

เเต่ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และจะสามารถเช็กสิทธิได้ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งประกันสังคมจะจ่ายเงินจนถึง 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขทบทวนทวนสิทธิ

ผู้ประกันตนประกันสังคมาตรา 33 39 และ 40 สามารถทำการยื่นทบทวนสิทธิได้ ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ดังนี้

 1. สัญชาติไทย
 2. ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มใน 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

9 ประเภทกิจการ มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
 5. การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

เช็ค 4 ขั้นตอน ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ม.33  ม.39 และ ม.40

 

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

 1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
 4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

**ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้าง หรือผู้ประกันตน ม.33 คลิกที่นี่
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.39-ม.40 คลิกที่นี่

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงเเรงงาน