svasdssvasds

ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ 29 จว. เช็คขั้นตอน เอกสาร วันจ่ายเงิน

25 ต.ค. 2564 เวลา 3:00 น. 4.7k

วันนี้เป็นวันเเรกที่เริ่มให้ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ 29 จังหวัด สามารถเช็คขั้นตอน ช่องทาง เอกสาร เเละวันจ่ายเงิน ครบจบที่นี่

เกาะติด “มาตรการเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์” ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

การช่วยเหลือเยียวยา

  • ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน

(กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา)

  • ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน

(กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง)

ช่องทางการลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียนด้วยตัวเองเพื่อยืนยันตัวตน ศักยภาพในการขับรถสาธารณะและตรวจสอบเอกสารใน วันที่25 ตุลาคม 2564– 5 พฤศจิกายน 2564

ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เปิดลงทะเบียนจองคิวรับบริการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม-วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความแออัดก่อนเปิดให้เดินทาง

เอกสารที่ต้องเตรียม

ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (ณ จุดลงทะเบียน)

บัตรประจำตัวประชาชน

ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

***กรณีรถเช่า ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและผู้ให้เช่ารถได้

รอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา

จ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์

  1. กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 ส.ค.64
  2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด รวม 16,694 คน แบ่งเป็น
  3. มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เเละบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ
  4. รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน
  5. ประกอบการชีพใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด
  6. มีศักยภาพในการขับรถ
  7. กรณีรถเช่า ต้องสามารถยืนยันทะเบียนรถ เเละผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบก่อนรับสิทธิ

ทั้งนี้มี กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ 12,918 คน  รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน

ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ 29 จว. เช็คขั้นตอน เอกสาร วันจ่ายเงิน

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด