เยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ รับสูงสุด 10,000 บาท เช็คไทม์ไลน์ที่นี่

26 ต.ค. 2564 เวลา 5:30 น. 295

เช็คไทม์ไลน์ ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ 29 จังหวัด รับเงินสูงสุด 10,000 บาท เเละไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยา

เกาะติด “มาตรการเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์” ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยจะช่วยเหลือ

ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน

ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน

ไทม์ไลน์การลงทะเบียน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564– 5 พฤศจิกายน 2564

เปิดลงทะเบียนด้วยตัวเองเพื่อยืนยันตัวตน ศักยภาพในการขับรถสาธารณะและตรวจสอบเอกสาร

ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่ 18 ตุลาคม-วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนจองคิวรับบริการผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความแออัดก่อนเปิดให้

ไทม์ไลน์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา

จ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

เยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ รับสูงสุด 10,000 บาท เช็คไทม์ไลน์ที่นี่ ที่มา : กรมการขนส่งทางบก , กระทรวงคมนาคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง