ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เหลือแค่ 7 วัน รีบด่วนก่อนชวดเงินเยียวยา

24 ต.ค. 2564 เวลา 20:00 น. 50.4k

ทบทวนสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม เหลืออีกแค่ 7 วัน สถานะ"ไม่ได้รับสิทธิ" ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยา ได้ถึง 31 ธ.ค.64

อัพเดท"มาตรการเยียวยา" ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก  ที่ตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th  สถานะ"ไม่ได้รับสิทธิ" รีบทำการยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยา มีเวลาถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เหลือแค่ 7 วัน รีบด่วนก่อนชวดเงินเยียวยา

จ่ายเงินเยียวยายาถึง 31 ธ.ค.64

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวเยียวยาผู้ประกันตนใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มว่า ทุกวันนี้ยังจ่ายไม่หมด  เพราะว่า มีทบทวนสิทธิ ก็ต้องเอากลุ่มทบทวนสิทธิมาประชุม เมื่อประชุมแล้ว คนที่ได้สิทธิ ก็ต้องจ่ายให้อีก โดยประกันสังคมจะจ่ายเงินจนถึง 31 ธันวาคม 2564 แต่เปิดให้ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยา มีเวลาถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เหลือแค่ 7 วัน รีบด่วนก่อนชวดเงินเยียวยา

เงื่อนไขทบทวนทวนสิทธิ 

ผู้ประกันตน"ประกันสังคม"ทั้ง 3 มาตรา ที่สามารถทำการยื่นทบทวนสิทธิได้ ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ครบถ้วนตามเงื่อนไข ดังนี้

 • สัญชาติไทย 
 • ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มใน 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ 

9 ประเภทกิจการ ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
 5. การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

 

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

 1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
 4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

**อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

มาตรา 33 ดาวน์โหลดแบบรับเรื่องทบทวนสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่ www.sso.go.th หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เหลือแค่ 7 วัน รีบด่วนก่อนชวดเงินเยียวยา

ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เหลือแค่ 7 วัน รีบด่วนก่อนชวดเงินเยียวยา

 

มาตรา39 และ มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เหลือแค่ 7 วัน รีบด่วนก่อนชวดเงินเยียวยา

ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เหลือแค่ 7 วัน รีบด่วนก่อนชวดเงินเยียวยา

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง