“สินิตย์”เร่งทำผลงานหวั่นเป็นรมต.โลกลืม เดินหน้าปั้นชุมชนต้นแบบออนไลน์

23 ต.ค. 2564 เวลา 10:01 น. 187

“สินิตย์” ขนข้าราชการลงสุราษฎร์ฯ ดันวิสาหกิจชุมชนไชโยฟาร์มเห็ดเป็นธุรกิจต้นแบบอัจฉริยะออนไลน์ของไทย พร้อมสำรวจธุรกิจที่มีศักยภาพผ่านช่องทางออนไลน์ หวังสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนฐานรากเข้มแข็งชี้ ที่ผ่านมามีร้านต้นแบบทั่วไทยแล้ว 34 แห่ง สร้างรายได้ได้ปีละ10%

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่สำรวจธุรกิจและพบปะกับผู้นำวิสาหกิจชุมชนไชโยฟาร์มเห็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อยาวนานได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในการจำหน่ายสินค้าอย่างมาก จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งเดินหน้าโครงการ Digital Village by DBD หรือชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ซึ่งเป็นการผลักดันสินค้าท้องถิ่นให้เข้าสู่ช่องทางการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์และแพลตฟอร์ม e-marketplace ที่มีชื่อเสียง หรือช่องทางโซเชียลมีเดียที่กำลังเป็นที่นิยม จนสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ ประกอบกับส่งเสริมให้ภูมิปัญญาไทยได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

“สินิตย์”เร่งทำผลงานหวั่นเป็นรมต.โลกลืม เดินหน้าปั้นชุมชนต้นแบบออนไลน์

 “การลงพื้นที่ในครั้งนี้ตนได้มีโอกาสเยี่ยมชมกิจการของวิสาหกิจชุมชนไชโยฟาร์มเห็ด พร้อมกับพูดคุยกับผู้นำ ซึ่งได้เห็นศักยภาพของชุมชนที่มีทั้งความพร้อมทั้ด้านการผลิตสินค้าที่ได้พัฒนาการแปรรูปให้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเห็ด น้ำเห็ด คั่วกลิ้งเห็ด และ น้ำพริกเผาเห็ด โดยเห็ดแครงเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน Organic Thailand เป็นรายแรกของไทย ซึ่งปัจจุบันมีรายได้จากการขายสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์70% และผ่านช่องทางFacebook, Line ถึง 30%

 

โดยกระทรวงจะเข้าไปสนับสนุนให้เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจะช่วยเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กว้างขึ้นไม่จำกัดยอดขายแค่ในไทยแต่จะช่วยพาธุรกิจไปขายสินค้าผ่านออนไลน์ในต่างประเทศได้ด้วย พร้อมทั้งมีระบบการบริหารจัดการสินค้าที่เป็นมาตรฐานและจะกลายเป็นต้นแบบชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าชุมชนให้แก่พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป”

“สินิตย์”เร่งทำผลงานหวั่นเป็นรมต.โลกลืม เดินหน้าปั้นชุมชนต้นแบบออนไลน์

 

 

“สินิตย์”เร่งทำผลงานหวั่นเป็นรมต.โลกลืม เดินหน้าปั้นชุมชนต้นแบบออนไลน์

โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2562-2564 การดำเนินโครงการนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากสร้างชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ไปแล้วถึง 34 ชุมชน ทั้งนี้ ชุมชนต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อเดือน และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ต่อปี และในปี 2565 จะเกิดชุมชนต้นแบบอีกจำนวน 20 ชุมชน

แท็กที่เกี่ยวข้อง