svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ประเดิมงานแรก “สินิตย์” ดันตลาดนัด GI สร้างช่องทางขายต่อเนื่อง

31 มีนาคม 2564

“สินิตย์” ชวนชอป ชิม ชิล ตลาดนัดGI  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2564  เดินหน้าส่งเสริมผลักดันการคุ้มครองสินค้า GI และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดอย่างยั่งยืน 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับสินค้า GI ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสนับสนุน ผลักดัน ขับเคลื่อนการส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และช่วยเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจำหน่ายสินค้า GI ไทยอย่างยั่งยืน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการคุ้มครอง GI ทั้งในไทยและต่างประเทศ และได้ดำเนินการในประเทศร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยรายการใหม่ๆ ล่าสุดขึ้นทะเบียน GI เพิ่ม 2 รายการ คือ

ประเดิมงานแรก “สินิตย์”  ดันตลาดนัด GI สร้างช่องทางขายต่อเนื่อง

ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาท และถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน ทำให้ปัจจุบันมีสินค้า GI ของไทยที่ขึ้นทะเบียนมีทั้งสิ้น 136 รายการ ครอบคลุม 76 จังหวัด ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้า GI ให้สูงขึ้น หลังจากที่ผ่านมาสินค้า GI ไทยสร้างมูลค่าทางการตลาดโดยรวมได้กว่า 36,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตลาดนัด GI ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 3 บริเวณหน้าอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดเป็นประจำทุกสิ้นเดือนเป็นอีกช่องทางที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า GI ไทย และสร้างรายได้ให้แก่สินค้าชุมชนที่เป็น GI โดยในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 ซึ่งมีสินค้าที่น่าสนใจ และตรงกับความนิยมของผู้บริโภค ได้แก่ ปลาทูแม่กลอง ละมุดสุโขทัย ลูกหยียะรัง ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ สับปะรดบ้านคา มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร ส้มโอนครชัยศรี เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ทุเรียนป่าละอู พริกไทยจันท์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม น้ำตาลมะพร้าวแม่กลองขนมหม้อแกงเมืองเพชร น้ำตาลโตนดเมืองเพชร กาแฟเขาทะลุ กล้วยเล็บมือนางชุมพร เผือกหอมบ้านหมอ ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว และปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี

ประเดิมงานแรก “สินิตย์”  ดันตลาดนัด GI สร้างช่องทางขายต่อเนื่อง

 

ประเดิมงานแรก “สินิตย์”  ดันตลาดนัด GI สร้างช่องทางขายต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นอกจากการส่งเสริมการจดทะเบียน GI ทั้งในและต่างประเทศแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ยังให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าจะได้รับสินค้า GI ที่มีคุณภาพและมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริง พร้อมเดินหน้าส่งเสริมด้านการตลาด โดยเฉพาะการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า GI ต่าง ๆ ได้ทาง Facebook เพจ GI Thailand เพื่อร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการ GI ให้สามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้