เร่งตรวจประเมิน"เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้"รอบใหม่รับแผนเปิดเมืองฟื้นเศรษฐกิจ

14 ต.ค. 2564 เวลา 4:30 น. 45

คณะผู้ตรวจประเมินเมืองไมซ์ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ และ สสปน.  ร่วมตรวจประเมินความพร้อมด้านสถานที่เมืองเชียงใหม่ ตามเกณฑ์ทบทวนความพร้อมใหม่ ให้ได้มาตรฐานการเป็นไมซ์ซิตี้ เพื่อรองรับการจัดประชุมและการแสดงสินค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินเมือง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ (สรอ.) และ คณะผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 ในโอกาสมาประชุมการตรวจประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่ ขั้นตอนที่ 2 ซึ่งถือเป็นการประเมินครั้งสุดท้าย  เพื่อติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขหลังจากผ่านการประเมินจากครั้งก่อน  และตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่ของเมืองเชียงใหม่ สำหรับเป็นเมืองไมซ์ซิตี้

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า  จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านไมซ์ (MICE) กับ สสปน. และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น MICE City หรือ เมืองแห่งการประชุมและนิทรรศการ มาตั้งแต่ปี 2552

เร่งตรวจประเมิน"เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้"รอบใหม่รับแผนเปิดเมืองฟื้นเศรษฐกิจ  

เร่งตรวจประเมิน"เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้"รอบใหม่รับแผนเปิดเมืองฟื้นเศรษฐกิจ

โดยได้มีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE มาอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ปี 2561-2564  และในปี 2564 นี้  ทาง สสปน. ได้มีการทบทวนเกณฑ์ความพร้อม  เพื่อเสริมมาตรฐานการเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการให้ทันต่อยุคสมัย และมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น 

สสปน. ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปประเมินให้กับจังหวัดต่าง ๆ บางส่วนแล้ว  อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคเหนือ และเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็นเมืองไมซ์อยู่แล้ว  

ดังนั้น จึงสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า มีความพร้อมที่จะเป็นเมืองไมซ์  และหากผ่านการประเมินในครั้งนี้ จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับเมืองไมซ์ทั่วประเทศ และพร้อมที่จะรองรับการประชุมและจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เร่งตรวจประเมิน"เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้"รอบใหม่รับแผนเปิดเมืองฟื้นเศรษฐกิจ

เร่งตรวจประเมิน"เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้"รอบใหม่รับแผนเปิดเมืองฟื้นเศรษฐกิจ
สำหรับหัวข้อที่ตรวจประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย  ด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน  ด้านการสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน  ด้านกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม  ด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก  ด้านสถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก  ด้านภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง  ด้านสภาพแวดล้อมเมือง  ด้านความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ด้านวิชาการ  

จากนั้นคณะผู้ตรวจประเมินเมือนไมซ์ เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ไมซ์ซิตี้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยืนยันความพร้อมของจังหวัด และร่วมบูรณาการจากทุกภาคส่วน ในการยกระดับจังหวัดเชียงใหม่ ก้าวสู่ความเป็น MICE CITY ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อผ่านการตรวจประเมินและได้รับการประกาศให้เป็นเมืองไมซ์ตามมาตรฐานใหม่แล้ว  จะได้การรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี  หลังจากนั้นจึงจะมีการประเมินใหม่อีกครั้ง
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง