โควิดเชียงใหม่ยอดพุ่ง สั่งปิด 11 สถานที่เสี่ยง

12 ต.ค. 2564 เวลา 14:15 น. 697

เชียงใหม่ยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง 214 ราย คุมเข้มสั่งปิดสถานที่เสี่ยง 11 แห่ง และเพิ่มพื้นที่เสี่ยงโควิดอีก 4 แห่ง พร้อมแจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดด่วน!

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 214 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 209 ราย อีก 5 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 5,844 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 42 ราย 

 

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 10,227 ราย และรักษาหายแล้ว 8,568 ราย 
 

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 214 ราย

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอพร้าว อำเภอฝาง และอำเภอสารภี  พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค


 
สำหรับสถานที่เสี่ยง 11 จุดที่มีคำสั่งปิดชั่วคราวมีดังต่อไปนี้

 

คำสั่งที่ 185/2564 ปิดตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และตลาด สท.เก๊า ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564

 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่

 

คำสั่งที่ 186/2564 ปิดบ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่  11 – 24 ตุลาคม 2564 

 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่

 

คำสั่งที่ 187/2564 ปิดร้านนพรัตน์กู๊ดไทร์ (ซุปเปอร์) ตั้งอยู่เลขที่ 1/85 หมู่ที่ 6 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่  8 - 21 ตุลาคม 2564

 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่

 

คำสั่งที่ 188/2564 ปิดบ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 23 ตุลาคม 2564 

 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่

 

คำสั่งที่ 189/2564 ปิดร้านซุ้มย่างกุ้ง ย่านตลาดชุมชนท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่าง 11 - 24 ตุลาคม 2564
 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่


คำสั่งที่ 190/2564 ปิดบริเวณพื้นที่โรงเลี้ยงสุกรเก่า บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2564

 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่

 

คำสั่งที่ 191/2564 ปิดสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง เลขที่ 190 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2564

 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่

 

คำสั่งที่ 192/2564 ปิดโรงงานลูกชิ้นหมูยอธงชัยฟู้ดส์ (TC.FOODS) เลขที่ 48/1 หมู่ 2 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 19 ตุลาคม 2564

 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่

 

คำสั่งที่ 193/2564 ปิดร้านเจ้ไก่ก่อสร้าง เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2564

 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่  

คำสั่งที่ 194/2564 ปิดร้านลุงใจ๋ บ้านหล่ายฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 19 ตุลาคม 2564

 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่

 

คำสั่งที่ 195/2564 ปิดพื้นที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำไลทองวัสดุภัณฑ์ เลขที่ 158 หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 15 ตุลาคม 2564

 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 11 สถานที่

 

นอกจากนั้นแล้ว ยังเพิ่มพื้นที่เสี่ยงโควิด -19 อีก 4 แห่ง ได้แก่ 

  • คริสตจักรแห่งความสุข หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่าง 1-12 ตุลาคม

เชียงใหม่เพิ่มพื้นที่เสี่ยงโควิด -19

 

  • ร้านเชื่อมเหล้ก บ้านมะขามหลวง หมู่ 2 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง ระหว่างวันที่  9-12 ตุลาคม

เชียงใหม่เพิ่มพื้นที่เสี่ยงโควิด -19

  • สวนมะม่วงนายคณาธิป ทองคำ หมู่ 1 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 10 ตุลาคม

เชียงใหม่เพิ่มพื้นที่เสี่ยงโควิด -19

 

  • ผู้ที่ใช้บริการร้าน DIY สาขาโลตัสคำเที่ยง ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม

เชียงใหม่เพิ่มพื้นที่เสี่ยงโควิด -19

โดยสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ บริเวณด้านข้างอาคาร SME โดยให้เข้าทางประตู 5 หรือโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมสังเกตอาการตนเอง 14 วัน  ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด 

 

พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  และอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด - 19 จังหวัดเชียงใหม่ ที่กลับมามีจำนวนสูงขึ้นอีกครั้งและมีคลัสเตอร์กระจายในหลายพื้นที่ของจังหวัด ดังนั้นจึงมีมติให้ทุกอำเภอ จัดตั้งศูนย์แยกกักชุมชน หรือ community Isolation (IC) ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผลักดัน ให้เกิดหมู่บ้านสีฟ้า ตำบลสีฟ้า และอำเภอสีฟ้า เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลป้องกัน แก้ปัญหา covid ของชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง