กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งดึง ปตท.-ไทยเบฟขับเคลื่อน EV

28 ก.ย. 2564 เวลา 7:54 น. 190

กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งดึง ปตท.-ไทยเบฟขับเคลื่อน EV หลังร่วมมือ CPAC ปรับรถขนส่งเป็น EV นำร่องรถโม่ไฟฟ้าในการขนส่งคอนกรีตเดินหน้าสู่องค์กรยั่งยืน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด  หรือซีแพค (CPAC) ในธุรกิจซิเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย หรือ SCGในโครงการการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า หรืออีวี (EV) ที่รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชน โดยเป็นความร่วมมือของภาครัฐกับองค์กรธุรกิจภาคเอกชน กระตุ้นให้เกิดการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่เกิดจากการสันดาปภายในของเครื่องยนต์ทั่วไป
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวของกระทรวงฯ เป็นการตอบรับนโยบายรัฐบาลโดยการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการร่วมกันในการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า

และผลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการ รวมถึงเร่งผลักดันสิทธิประโยชน์และมาตรการรองรับด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมส่งเสริมและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี ขณะนี้กระทรวงกำลังอยู่ระหว่างการเชิญชวนบริษัทรายใหญ่ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าร่วมส่งเสริมการใช้รถอีวีในภาคเอกชนมากขึ้น  เพื่อสร้างความต้องการภายในประเทศดึงดูดการลงทุน 
นายชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจี พร้อมสนับสนุนนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้าและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามความมุ่งหวังของ CPAC ที่ต้องการให้การดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Construction) เพื่อให้การก่อสร้างของประเทศเกิดการพัฒนา พร้อมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเอสซีจีที่ยึดหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม และมีบรรษัทภิบาล

สำหรับ CPAC มีแผนเปลี่ยนยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในจากยานยนต์แบบดั้งเดิมที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง มาเป็นยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั้งในส่วนของรถบรรทุก เช่น รถโม่จัดส่งคอนกรีต รถขนส่งปูนซีเมนต์ ตลอดจนรถโดยสารใช้งานทั่วไปของบริษัท โดยตั้งเป้าเป็นรถ EV 100% ภายในปี พ.ศ. 2578 โดยการลงนามครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษารถโม่การจัดส่งคอนกรีต CPAC ที่จะทดลองนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาประกอบเป็นรถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Mixer Truck) นำร่องทดสอบ 2 คันแรกมาใช้ขนส่งคอนกรีตเป็นรายแรกของไทยปี 2564 และหากการทดลองประสบความสำเร็จจะขยายผลในปี 2565 เขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล และขยายผลไปทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง