"สุริยะ" สั่งทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการป้องกัน-เยียวยาน้ำท่วม

27 ก.ย. 2564 | 10:45 น.

สุริยะสั่งทุกหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมเกาะติดน้ำท่ว พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทันที และเตรียมมาตรการเยียวยารองรับหลังน้ำลด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรม ติดตามผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยให้เข้าช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งให้เตรียมมาตรการต่างๆ รองรับสถานการณ์หลังน้ำลดแล้ว ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

,การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ดูแลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ให้เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมในนิคมฯ รวมถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ดูแลเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศ , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. (SME D Bank) ให้ดูแลสินเชื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
 

"กระทรวงมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้อย่างมาก หากมีการประเมินความเสียหายได้แล้ว จะมีการประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารกระทรวงอุตฯ เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาต่อไป ตอนนี้จึงให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงอุตสาหกรรมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือและหามาตรการเยียวยาต่อไป ขณะเดียวกันก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่อุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ทันที"