ซีพีจับมือพันธมิตร  เปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19

01 ก.ย. 2564 | 07:51 น.

ซีพีจับมือพันธมิตรและเครือข่ายภาคี เปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ช่วยผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที หวังช่วยแบ่งเบาภาระด้านสาธารณสุขของประเทศ

นายสุภกิต  เจียรวนนท์  ประธานกรรมการ   เครือเจริญโภคภัณฑ์  กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่ยังคงระบาดรุนแรงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั้นส่งผลให้ โรงพยาบาลสนามมีไม่เพียงพอรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน  เกินศักยภาพที่โรงพยาบาลในระบบจะรับมือได้ โรงพยาบาลสนามจึงมีความสำคัญต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19  ดังนั้นเพื่อให้มีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19  เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมีนโยบายสร้างโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19  ซึ่งวันนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สร้างศูนย์พักคอย สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ซีพีจับมือพันธมิตร   เปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19

ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์พักคอยแห่งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระด้านสาธารณสุขของประเทศ และขอขอบพระคุณ กรมการแพทย์ สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานเขตบางกะปิ และทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเปลี่ยนโรงยิม 1 ของมหาวิทยาลัยรามคำแห่งนี้ให้เป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19  ซึ่งจะได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมในยามที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในครั้งนี้

 

ซีพีจับมือพันธมิตร   เปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19

ด้านนายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ที่รอเข้ารับการรักษาในระบบจากโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (Community Isolation: CI) เพื่อช่วยดูแลรักษาในเบื้องต้นแก่ผู้ติดเชื้อที่รอเข้ารับการรักษาในระบบ โดยใช้อาคารยิมเนเซียม 1 บริเวณใกล้ประตูทางออกด้านหลัง ม.ร. เป็นสถานที่ดำเนินการ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียง และหากมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเพิ่มเติม ทางมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายพร้อมจะดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการปรับปรุงด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในการจัดทีมแพทย์- พยาบาล เพื่อดูแลรักษาและเฝ้าสังเกตอาการของผู้ติดเชื้อในศูนย์พักคอย โดยสำนักงานเขตบางกะปิ และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง รายชื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จะเข้าพักรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ซีพีจับมือพันธมิตร   เปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19

ขณะที่นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโควิดที่ต้องการเตียง หรือสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นการเร่งด่วน กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ผู้ป่วยโควิดได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จึงได้สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันบูรณาการโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดตั้งศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 มีสถานที่รองรับในการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที